Hiába repülsz te akárhová...

2007. december 28., 09:00 , 363. szám

A fenti cím a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Rákóczi-füzetek sorozatának a napokban Csernicskó István és Márku Anita szerkesztésében megjelent legújabb kiadványát jelenti, amely alcíme szerint Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához, azok jellegzetességeit igyekszik bemutatni.

A könyv négy nagy szerkezeti egységből áll. Az első részben Csernicskó István és Beregszászi Anikó foglalja össze a kárpátaljai magyar nyelvjárások jellegzetességeit, szólnak a nyelv változatosságáról, a nyelvjárások és a társadalmi rétegződés összefüggéseiről. Továbbá ez a fejezet módszertani útmutatást is tartalmaz, amely segítségével a jövőbeni magyar szakos hallgatók pedagógusként nem a nyelvjárási elemek kiirtására törekednek majd az oktatás folyamán, hanem azok mellé igyekeznek a gyermekekkel elsajátíttatni a sztenderd változatot is. Az iskola célja ugyanis nem az kell legyen, hogy megsemmisítse a tanuló alapnyelvét, hanem hogy hozzáadó szemléletben, az alapnyelvjárásuk elemeivel összehasonlítva tanítsa meg a sztenderdnek vagy irodalmi nyelvnek nevezett presztízsváltozatot.

A könyv második része egy szöveggyűjtemény a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához, amelyben egy helyen olvashatók azon szerzők tanulmányai, akik a múltban és a jelenben foglalkoztak a helyi nyelvjárásokkal. Megtalálható itt például Gecser Béla 1886-os tanulmánya az ugocsai tájszókról, Törös Bélának a beregszászi nyelvjárásról írott 1910-es írása, valamint - a teljesség igénye nélkül - Csűry Bálint, Fodó Sándor, Kótyuk István, Horváth Katalin, Balogh Lajos és Tóth Péter a témával foglalkozó tanulmányai.

A könyv harmadik részében nyelvjárási példaszövegek találhatók. A szövegek a Kárpátalján beszélt magyar nyelvváltozatok XXI. századi helyzetet mutatják be, hiszen tíz irányított beszélgetés szövegét olvashatjuk, mely interjúk 2003 után készültek Kárpátalja különböző településein.

A negyedik rész dialektológiai feladatokat tartalmaz, amelyek módszertani segítséget nyújtanak a dialektológiai szövegelemzéshez főleg a magyar szakos hallgatók számára.

A könyvet nemcsak a magyar nyelvészek, magyar szakos diákok lapozhatják nagy haszonnal, hanem azok a laikusok is, akik csak érdeklődnek a kárpátaljai nyelvhasználat jellegzetessége iránt. Sőt, mindenki számára benne van az a meglepetés, hogy olvasgatva rácsodálkozik: Jéé, ezt én is így mondom! Ez nyelvjárás?!

Csernicskó István-Márku Anita: Hiába repülsz te akárhová..., Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2007.

kz