Történetek a 40 éves Forrás Stúdióról

Irodalom és képzőművészet a Rákóczi-főiskolán

2008. február 1., 09:00 , 368. szám
Vári Fábián László, Zseliczky József, Fodor Géza, S. Benedek András, Penckófer János és Beregszászi Anikó

A tavaly megalakulásának 40. évfordulóját ünneplő Forrás Stúdió tagjaival találkozhattak és beszélgethettek az érdeklődők múlt csütörtökön a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a főiskola által szervezett magyar kultúra napi rendezvénysorozat keretében.

A Forrás Stúdió tavalyi évfordulós ünnepségei is jelezték, milyen nagy szükség van arra, hogy a mai fiatalok alaposabban tájékozódhassanak a Forrás Stúdióról, s annak vidékünk kultúrtörténetében játszott szerepéről - mutatott rá bevezetőjében a találkozót vezető dr. Beregszászi Anikó nyelvész, főiskolai tanár, az esemény egyik szervezője. A szónok a teremben üdvözölhette Zseliczky Józsefet, a Forrás Stúdió egykori elnökét, Vári Fábián László és Fodor Géza kárpátaljai költőket, valamint a budapesti S. Benedek András költőt és művészettörténészt, aki előbb említett pályatársaihoz hasonlóan szintén a Stúdió tagja volt egykor. A találkozón ugyancsak részt vett dr. Penckófer János irodalomtörténész.

A Forrás Stúdió megalakulásáról és tevékenységéről Zseliczky József tartott részletekben igen gazdag előadást. A magyar kultúra igazi értékeinek és hagyományainak felelevenítése és terjesztése a szovjet diktatúra megszabta körülmények és lehetőségek közepette Kárpátalján - így foglalható össze egyetlen mondatban az 1967-ben alakult Forrás Stúdió célja és tevékenysége. Mint az előadó rámutatott, a szervezet tagjaként kötelessége emlékezni a négy évtizeddel ezelőtt történtekre, mérleget vonni viszont nincs joga.

A Stúdió elsőszámú feladata az volt, hogy összefogja azokat a fiatal alkotókat, akik úgy látták, hogy verset, prózát írni Kárpátalján érdemes, s nem azokat az embereket tartotta szem előtt, akiket "kijelöltek" a kárpátaljai magyar irdalom számára - mutatott rá Vári Fábián László, hangsúlyozva a korszak két meghatározó alakjának, Fodó Sándor egyetemi tanárnak és Kovács Vilmos írónak a szerepét abban, hogy a Stúdióhoz kapcsolódó fiatalok megismerhették a magyar nemzeti értékeket.

A Forrás Stúdió közreműködésével jelentkező fiatal írók és költők a magyar irdalom értékeinek újrafelfedezésén munkálkodtak, új hangot új gondolatokat tudtak felmutatni abban az időben, amikor még a szovjet pártvezetést dicsőítő irodalom volt az uralkodó - emelte ki többek között Fodor Géza.

Az emlékezők felhívták a figyelmet arra is, hogy a 60-70-es évek fordulóján a Forrás és az akkoriban kibontakozó kárpátaljai polgárjogi mozgalom, mely a helyi magyarság helyzetének javulását igyekezett előmozdítani, sok ponton érintkezett és kiegészítette egymást. Arról sem feledkezhetünk meg, hangzott el, hogy a Forrás-tagok közül számosan a mai kárpátaljai magyar kultúra meghatározó személyiségeivé váltak.

S. Benedek András a találkozó alkalmával a beregszászi főiskolának adományozta Ez volt a Forrás! címmel megjelent dokumentumgyűjteményének több példányát.

hk