Beadvány az ukránnyelv-oktatás ügyében

Ungvári Járási Tanács

2008. február 8., 09:00 , 369. szám

Bár jelenleg a legégetőbb probléma a kárpátaljai magyar iskolák végzőseinek a független vizsgaközpontokban anyanyelven történő érettségizésének megoldása, ugyanilyen fontos az esélyegyenlőség biztosítása céljából hosszú távon a nemzetiségi iskolákban az ukrán nyelv oktatásának hatékonyabbá tétele. Az államnyelv oktatása jelenleg ugyanolyan követelményrendszer szerint folyik, mint az ukrán iskolákban. Érdekvédelmi szervezeteink a KMPSZ és a KMKSZ több ízben is levélben fordultak ez ügyben az illetékes oktatási minisztériumhoz.

Legutóbbi fejlemény, hogy az Ungvári Járási Tanács beadvánnyal fordult a megyei tanács és a megyei közigazgatás vezetőihez, a nemzetiségi iskolákban zajló ukránnyelv-oktatás hatékonyabbá tételének ügyében. A beadványban a képviselők olyan országos hatáskörbe tartozó problémák megoldásában kérik a megyei vezetők közbenjárását, mint a nemzetiségi iskolák időben történő ellátása a szükséges tankönyvekkel, valamint megfelelő módszertani anyagok és szemléltető eszközök biztosítása. Szeretnék továbbá, ha az illetékes szakminisztérium lehetővé tenné, hogy a nemzetiségi iskolákban ukránórán már 20 főnél csoportokra oszthatnák a diákokat, ezzel hatékonyabbá téve az oktatómunkát. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által 2002-ben kiadott rendelet értelmében jelenleg ez csak 28 főnél lehetséges.

Kántor József, az Ungvári Járási Tanács KMKSZ-frakciójának tagja, az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke, a beadvány előkészítője lapunknak elmondta, hogy három csoportba sorolták azokat a megoldandó feladatokat, amelyek a szakemberek szerint szükségesek ahhoz, hogy megfelelő szintű legyen az ukrán nyelv oktatása az iskoláinkban. A beadványban kértek mellett az államnyelv megfelelő szintű oktatásának alapvető feltétele a jól felkészített szaktanárok képzése és a megfelelő tanterv kidolgozása is, ezek azonban megyei hatáskörbe tartozó feladatok. A szükséges óraszámnövelés pedig helyi szinten is megoldható az iskolai komponensből. A változtatások célja, hogy a magyar gyerekek a magyar iskolákban is megfelelő szinten elsajátíthassák az államnyelvet, ne kelljen emiatt ukrán iskolába vagy ukrán osztályba íratni őket.

A helyzet megoldására hét pontból álló akciótervet állítottak össze, melynek az Ungvári járásban történő megvalósításához 652 ezer hrivnyára van szükség. A járási tanács a terv két fontos pontját tudta eddig finanszírozni: magyar-ukrán és ukrán-magyar szótárakat vásárolnak minden magyar iskolás számára, összesen 42 ezer hrivnya értékben, valamint átvállalták az ukrán nyelv és irodalom szakra a megye felsőoktatási intézményeibe fizetett keretre felvett magyar diákok költségeit.

Badó Zsolt