Felhős Szabolcs: Szükség van az értékek közvetítésére

2008. április 25., 10:00 , 380. szám

Minap a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vendégei voltak a kelet-magyarországi Partium irodalmi, művészeti és közéleti folyóirat szerkesztői és szerzői. Az alábbiakban Felhős Szabolcs felelős szerkesztővel beszélgettünk a lap céljairól.

- Mit kell tudni a Partium folyóiratról?

- A folyóirat 15 éves múltra tekinthet vissza, ami lényegében három korszakra osztható. Az indulás 1992-re datálódik és szellemiségét Ratkó József költő határozta meg. Ratkó szeretett volna egy kelet-magyarországi fórumot teremteni az itt élő íróknak és költőknek, akik nemzetben gondolkodnak és haladó polgári értékeket vallanak. Ezért alakult meg még 1987-ben Tokajban Ratkó József elnöklete alatt a folyóirat szellemi előzményének tekinthető Partium Irodalmi Társaság is. A folyóirat sokrétű tematikájából különösen a szűkebb haza irodalmi hagyományainak, népművészetének figyelése, a szomszédos térségek magyar és nem magyar kulturális életének követése, a roma kisebbség és az unitárius szellemiség felmutatása jellemzi arculatunkat. Az első korszak Ratkó József halálával ért véget még a kilencvenes évek elején. Ekkor Ószabó István debreceni költő vette át a folyóirat szerkesztését. 1994-ben támogatók hiányában válságba került a Partium, ekkoriban úgy tűnt, a megyei önkormányzatok, intézmények szempontjából nincs szükség a folyóiratra. Azonban még ugyanabban az évben a Kelet-Magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör (KMSZPK), melynek magam titkára vagyok, felkarolta a kiadványt. Ekkor kezdődött a folyóirat második korszaka, mely egészen 2001-ig tartott. Ebben az időszakban Dusa Lajos és jómagam vettük kézbe a lapot, majd 2001-től 2005-ig Babosi Lászlóval együtt szerkesztettük, továbbra is a KMSZPK támogatásával. Végül 2005-ben kezdődött a harmadik korszak, amikor Bíró Albert vállalkozott a lap támogatásának megszervezésére, s lett egyben a szerkesztőbizottság elnöke is. Elsősorban arra vagyunk büszkék, hogy a második korszakban új rovatok jelentek meg a lapban, mint amilyen például a hitéleti vagy a bölcseleti rovat és a híranyag. Büszkék vagyunk arra is, hogy olyan neves személyek publikáltak a Partiumban az évek során, mint Küllős Imola, az ELTE néprajzi tanszékének professzora, Újvári Zoltán, a Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajzi tanszékének professzora vagy László Gyula professzor. A kárpátaljai szerzők közül hadd említsem meg Füzesi Magda, Bakos Kiss Károly költőket és Lengyel János állandó munkatársat és riportert, de megjelentek nálunk Szöllősy Tibor novellái is.

- Miért választották a lapnak a Partium címet?

- Távolról sem csupán Nagyvárad környékére gondoltunk. A latin partium szó részeket jelent, ami alatt mi azt az országrészt, azt a félkaréjt értjük, amely Ungvártól Temesvárig terjed, s amely hasonló történelmi múlttal bír. Ez a térség ma valóban részekből áll, mi azonban mégiscsak egy egységes területnek tartjuk a maga nemzetiségeivel együtt.

- Szerkesztőként hogyan látja, olvasnak ma még az emberek, van még igény arra a fajta műveltségre, amelynek terjesztésére a Partium is vállalkozik?

- Néha valóban úgy tűnik, hogy abszolút nincs szükség a kultúrára, de azért mi verjük a vasat. Sokan azt mondják, belterjes az a közösség, amely olvassa és írja az efféle folyóiratokat, én mégis úgy látom, hogy igenis vannak olyan rétegek, amelyek igénylik ezt a fajta olvasnivalót. Azon dolgozunk, hogy a Partium eljusson a térség oktatási intézményeibe és könyvtáraiba, hogy mindenki hozzáférhessen, aki érdeklődik iránta. Így például olvasható a folyóirat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola olvasótermében és kapható a beregszászi magyar könyvesboltban is.

- A régi korok nagyjait utólag könnyű kijelölni. De vajon napjainknak is megvannak a maga nagyjai? Lehetnek egyáltalán olyan szellemi nagyságai korunknak, mint amilyen a maga idején a már említett Ratkó József vagy László Gyula volt?

- Úgy érzem, hogy minden kornak megvannak a nagyságai. A tekintéllyel viszont már baj van, mert az értékvesztés megtörtént. Mi ennek ellenére hiszünk abban, hogy szükség van a kiművelt emberfőkre, akik a múltunkat, történelmünket, hagyományainkat, művészetünket megismerik és ápolják. Az lenne a Partium célkitűzése is, hogy lapjain keresztül ezeket az értékeket sugározzuk, illetve lehetőséget biztosítsunk a publikálásra az ezeket az értékeket közvetítő embereknek, így szeretnénk műhelyt nyitni a kárpátaljai magyar főiskolán is a leendő szerzők és olvasók számára.

hk