2008. augusztus 15.

2008. augusztus 15., 10:00 , 396. szám

Nagyboldogasszony

Nincsenek megbízható történelmi dokumentumaink arra vonatkozóan, miként történt Mária dicsőséges mennybevétele, abban azonban a keresztény hívő nem kételkedhet, hogy Jézus ígérete: "Aki bennem hisz, ha meghalt is, élni fog" - Máriában valósult meg először. Megdicsőült Fiát ő követte elsőként az Atya országába.

Mária mennybevételének ünnepén érdemes elgondolkoznunk azon, vajon miért tett Isten kivételt Máriával, miért ajándékozta meg a föltámadás dicsőségével. A válasz kézenfekvő, ha meggondoljuk, hogy a földi életben senki sem állt oly közel az élet Urához, mint Mária. Anyasága által kilenc hónapig méhében hordozta Jézust. Elsőként ölelte magához a betlehemi éjszakán és ölében menekítette a gyilkos Heródes elől. Názáretben hosszú éveken át szolgálta anyai szeretettel. Nyilvános működése alatt is gyakran felkereste és örömmel hallgatta. Nagypénteken együtt szenvedett szeretett Fiával. Fájdalommal tartja ölében halott fiát, de a feltámadás reményében várja a húsvét hajnalát. Mindezek tudatában nem csodálkozhatunk, ha elsőként részesül a föltámadás dicsőségében.

A mai Mária-ünnepet, amelyen Jézus édesanyját mint Nagyboldogasszonyt köszöntjük, nemzeti színek keretezik: Máriában nemzetünk patrónáját, védelmezőjét tiszteljük. A hagyomány szerint első királyunk, Szent István az ő anyai oltalmába ajánlotta népünket. Vajon miért tette ezt? Mert ismerte Mária magnifikátos vallomását, amelyben arról énekel, hogy "nagyot tett velem a Hatalmas". István király is valami nagyot kért Máriától: azt, hogy őrizze meg népünket itt, ezen a szép, termékeny, de sok vihart látott rónán. Jól tudta, hogy a Kárpátok koszorúja nem elegendő létünk, életünk megőrzéséhez. Igaz eszmékre, tiszta erkölcsökre, sok szeretetre és lelkesedésre van szükségünk, hogy megmaradjunk. Mária egész életében boldog volt, és ezt annak köszönhette, hogy igent mondott Isten nagyszerű ajánlatára. Mi is akkor leszünk Nagyboldogasszony boldog gyermekei, ha rálépünk arra az útra, amelyen Mária járt, és amelyet első királyunk kijelölt a mi számunkra is. Ezért kell küzdenünk, ezért kell imádkoznunk, és akkor mi is Boldogasszony Anyánk boldog gyermekei leszünk.

Hrabár Tamás