Csatáry György: Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában

2008. október 10., 10:00 , 404. szám

Az ungvári PoliPrint Kiadó és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös gondozásában 2008-ban megjelent kötet méltán pályázhat kitüntetett helyre a régió idei könyvtermésén belül.

Erre mindenekelőtt a monográfia szerzőjének személye a garancia, hiszen dr. Csatáry György, a beregszászi főiskola tanszékvezető tanára immár hosszú évek óta egyike azon kutatóknak, akik kitartóan munkálkodnak a magyar történelem helyi vonatkozásainak feldolgozásán, a kárpátaljai levéltári források publikálásán. A másik minőségi garanciát a kutató mentorai jelentik, akikről a szerző könyve előszavában így ír: "Levéltári forrásfeltáró munkálataimat az Ungvári Állami Egyetem történészprofesszorának, Váradi-Sternberg Jánosnak (1924-1992) vezetésével kezdtem. Később PhD doktori disszertációm témavezetőjétől, R. Várkonyi Ágnes professzor asszonytól kaptam biztatást és értékes szakmai tanácsokat a munka folytatásához." Talán jeleznünk sem kell, hogy a két neves tudós személyében a szakterület jeles kutatói bábáskodtak e mű megszületése felett.

Az olvasók figyelmébe ajánlott kötet a szerző doktori disszertációjának adatbázisából táplálkozik, valójában annak átdolgozott, okmánytárral bővített változata. Csatáry György a rendelkezésre álló kárpátaljai forrásokat alapul véve tesz kísérletet Ugocsa vármegye történetének vizsgálatára a Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) idején. A vállalkozás azért is érdekes, "mivel egy vármegye iratanyagát feldolgozó, hasonló szintű tanulmány még nem készült sem Magyarországon, sem vidékünkön".

Az ugocsai eseményeket feldolgozva a szerző az újonnan feltárt forrásoknak köszönhetően számos új adatot közöl. Megismerhetjük a vármegye azon társadalmi, nemzetiségi, gazdasági és katonai problémáit, amelyek befolyásolták az 1703-1711 közötti országos eseményeket, s amelyek ezáltal mintegy újra összekötik e vidék és Magyarország történetét, melyet a múló idővel mind többen igyekeznek elválasztani egymástól.

A Szülőföld Alap támogatásával megjelent kötet mindezek okán méltán számíthat a téma kutatóinak és a helytörténet szerelmeseinek fokozott érdeklődésére.

hk