Megemlékezés Gálocsban

Ötven éve ölték meg Gecse Endrét

2009. január 16., 09:00 , 418. szám

1959. január hetedikén a KGB pribékjeinek egy hónapig tartó kínvallatásába belehalt Gecse Endre református lelkész. Letartóztatása előtt hat hónapig a huszti gyülekezetben teljesített szolgálatot. Korábban azonban ő volt az ungvári járási Gálocs református papja, ahol 1958 őszén, az 1956-os magyarországi események hatására tizenéves fiúk (a "gálocsi csoport") szovjetellenes röplapokat terjesztettek és második világháborús fegyvereket rejtegettek. A hatalom egy nagyszabású kirakatpert akart kreálni a gyerekek akciójából. Belekeverték az ügybe az ártatlan, már korábban Husztra költözött református lelkészt, akit 1958. december 2-án letartóztattak és a KGB ungvári székházában kínzásokkal próbáltak arra rávenni, hogy ismerje be a hamis vádakat. Lelkileg nem tudták megtörni, de egy hónappal letartóztatása után belehalt a kínzásokba.

A Kárpátaljai Református Egyház ártatlan, hitéhez és elveihez mindvégig hű mártírjára emlékeztek szülőfalujában, Gálocsban az elmúlt vasárnap. A református templomban tartott emlékező istentiszteleten a gálocsi gyülekezet tagjai mellett jelen voltak a mártír lelkész rokonai, Csirpák Emil tanár és Gecse Géza rádiós-újságíró Budapestről, valamint Vályi Kálmán, a néhai Gecse Endréné Rózsa Leona rokona a felvidéki Vajkócról, Gulácsy Lajos nyugalmazott püspök és Balogh Attila, az Ungi Református Egyházmegye esperese. Eljött a megemlékezésre a Huszti Református Egyházközség küldöttsége is Józan Lajos lelkipásztor vezetésével.

Józan Lajos huszti lelkipásztor igehirdetésében beszélt a két gyülekezetet összekötő Gecse Endre lelkész Huszton töltött hónapjairól, szolgálatáról, majd szenvedéseiről és helytállásáról. Majd jelenkorunkra utalva felhívta a hívek figyelmét arra, hogy mi sem a nézőtéren ülünk. Nekünk is küzdenünk kell népünkért, hitünkért, iskoláinkért, gyermekeink jövőjéért.

Gulácsy Lajos, a Kárpátaljai Református Egyház nyugalmazott püspöke, legidősebb lelkipásztora, aki maga is megjárta a sztálini lágerek poklát, kijelentette: "Beszélnünk kell az egyházunkat és népünket ért borzalmakról, nem hallgathatunk arról, hogy Kárpátalján nincs egyetlenegy magyar család sem, amelyikből valaki ne hiányozna a szovjet rendszer népirtása miatt." Majd az istenhit bajokon és nehézségeken átvezető erejéről, és a legnehezebb időkben tapasztalható lelki ébredésről beszélt. "Vegyük nagyon komolyan az Isten szavát, mert minden elmúlik, de az Isten beszéde megmarad örökké."

Dr. Csirpák Emil elmondta, Gecse Endre hitt abban, hogy van túlvilági élet, van földön túli igazság, van tisztesség, és hitét nem tagadta meg akkor sem, amikor ez az életébe került.

Gortvay Erzsébet irodalomtörténész, a Gecse Endre életét bemutató Jó Pásztor volt című könyv szerzője ismertette a hallgatósággal a mártír lelkész életútját, majd kijelentette: "A gyilkosok nevét elfeledte a történelem, de Gecse Endre fénylő nevét itt, Gálocsban és a huszti egyházban is táblák őrzik, és remélhetőleg, amíg református egyház lesz, fognak rá emlékezni."

Igével emlékezett az egyház mártírjára Balogh Attila, az Ungi Református Egyházmegye esperese, majd Kovács Attila helyi lelkész vezetésével a vendégek és a gyülekezet a gálocsi temetőbe vonult, ahol 1993-ban újratemették az ungvári Kapos utcai temetőből kihantolt Gecse Endre csontjait. A sírnál elénekelték a 90. zsoltárt és a 461. dicséretet, majd elhelyezték koszorúikat.

dózsa