Megyei tanács - határ menti együttműködés

2009. április 3., 10:00 , 429. szám

Az elmúlt két hét során több megbeszélésre került sor a Kárpátaljai Megyei Tanács vezetőinek részvételével, melyek a határ menti együttműködést érintették.

Együttműködésről kötött keretegyezményt a Heves Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács, mely megjelöli azokat a fontosabb szakterületeket és témákat, melyekre a kapcsolatok fejlesztése során a partnerek kiemelt figyelmet kívánnak fordítani. A szerződést 2009. március 24-én Egerben, a megyeházán ünnepélyes körülmények között írta alá Mihajlo Kicskovszkij, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke és Sós Tamás, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke.

Március 25-én került sor Nyíregyházán a Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériuma által szervezett fórumra, melyen részt vett Mihajlo Kicskovszkij és dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese, a KMKSZ alelnöke. A fórumon romániai, ukrajnai, szlovákiai és magyarországi vízügyi és környezetvédelmi, valamint önkormányzati szakemberek folytattak megbeszélést a határokat átszelő folyókat érintő kommunálishulladék-szennyezésekről. A szakemberek megállapodtak abban, hogy lépéseket tesznek a folyók hullámtereiben található hulladékok eltávolításának és az illegális hulladéklerakás visszaszorításának érdekében, és addig is minden rendelkezésre álló eszközzel megakadályozzák a határon való átterjedés lehetőségét. A célok eléréséhez szükséges pénzügyi források megteremtéséhez a közeljövőben közös pályázatot nyújtanak be a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 forrásaira. Az együttműködési programot az Európai Unió finanszírozza, célja, hogy támogassa a közösség külső határai mentén elhelyezkedő, egyelőre tartósan az Unión kívül maradó partnerországok érintett régióival történő együttműködést.

A részt vevő országok feladatuknak tekintik továbbá a lakosság szemléletformálását, a környezettudatos magatartás népszerűsítését.

Ugyancsak aznap Mihajlo Kicskovszkij és dr. Brenzovics László találkoztak Seszták Oszkárral, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnökével. A találkozón a határ menti együttműködés kérdéseit tekintették át. Mindkét részről hangsúlyozták az együttműködés további elmélyítésének szükségességét, amit nagyban elősegíthet a Kárpátok Eurorégió regionális egyesülés tevékenységének aktivizálása. (bj/ktm.hu/zakarpat-rada.gov.ua)