Az anyák köszöntése Nagyszőlősön

Május, virágok, ünnepek...

2009. május 8., 10:00 , 434. szám

Május első vasárnapján szerte a földtekén emberek százmilliói mondanak köszönetet édesanyjuknak azért a végtelen szeretetért, melynek számtalan jelével elhalmozzák gyermekeiket, legyenek azok akár kicsik, akár immár felnőtt korúak, mert hiába repül ki valaki a családi fészekből, az édesanya számára ő mindig gyermek, a határtalan szeretet és az önfeláldozó gondoskodás tárgya marad.

A nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában április 30-án tartották meg a tanintézet anyák napi ünnepségét, melyre a patinás falak között működő oktatási intézmény nagytermében került sor, s melyen a Komáromi Mónika tanítónő által felkészített 4. osztályos kisiskolások vallották meg édesanyjuk iránti érzéseiket.

A színvonalas ünnepi műsor nyitányaként a gyermekek keringőt adtak elő, melyre Mádi Erzsébet, az iskola tánctanárnője készítette fel a negyedikeseket. Majd a szülőkből és tanárokból álló hallgatóság elé lépő kisiskolások dalokkal, versrészletekkel és jelenetekkel mondtak köszönetet a törődésért édesanyjuknak, akik sohasem panaszkodnak, hanem fáradhatatlanul gondoskodnak róluk. Öröm volt nézni a gyermekeket, akik szívből jövő szavakkal vallották meg édesanyjuk iránt érzett szeretetüket és hálájukat.

A kedves hangvételű dalokat, verseket és jeleneteket követően, végezetül a gyermekek átadták édesanyáiknak az általuk készített kis ajándékokat, a színes gyöngyökből készített, nyíló tulipánokat ábrázoló képecskéket. Majd az iskola nevében Homoki Gabriella igazgatónő, az anyák nevében pedig Kenéz Katalin köszönte meg szívmelengetően szép műsort. Míg Komáromi Mónika - zárszavában - kifejtette: ez a műsor is jelzi, hogy a Perényi Zsigmond Középiskolában az igényességre törekednek, kérte hát a szülőket, írassák ebbe a tanintézetbe iskoláskorba lépő gyermekeiket, s annak a kívánságának adott hangot, hogy a jövő évi anyák napi ünnepségen még nagyobb közönség gyűljön össze az oktatási intézmény nagytermében.

elem