Több végzősük vezető pozícióban van

Ötvenéves a Munkácsi Agráripari College állatgyógyász szaka

2009. november 27., 09:00 , 463. szám

Minden intézmény életében elérkezik egy-egy pillanat, amikor visszatekint múltjára, megvizsgálja jelenét és megpróbál a jövőbe is betekinteni. A Munkácsi Agráripari College számára kiemelkedő év a 2009-es, hiszen az állatgyógyász szak idén lett ötvenéves. Ez a jubileum minket is számvetésre sarkallt.

1959 nyarán nyílt meg a Munkácsi Agráripari Technikum (azóta College) állatgyógyászati szaka, ami a kárpátaljai oktatásügy legfontosabb fejezetei közé tartozik. Addig ugyanis nem volt lehetőség megyénkben a szakma elsajátítására.

A technikum első 56 végzőse 1962-ben kapott diplomát, azóta pedig több mint háromezren végeztek állatgyógyász szakon. Legnagyobb részük azóta is szakmájában dolgozik. A leendő szakembereket tizenkét előadó készíti fel, akik nagyobb része intézményünkben végezte tanulmányait, s mindegyikük komoly tudományos fokozatot ért el egy-egy szakterületen. Diákjaink jól felszerelt laboratóriumokban, saját bázisgazdaságban készülhetnek fel jövendő szakmájukra; könyvtár és számítástechnikai terem segíti őket a tanulásban.

Az elmúlt ötven évben végzett diákjaink közül a legtöbben szakirányú felsőfokú tanulmányokat is folytattak, sokan közülük az állatgyógyászat különböző intézményeiben, szakterületein specialistákká, vezetőkké, tanárokká váltak, s különböző doktori fokozatokat értek el. Néhány régi tanítványunk a rendőrség vagy a hadsereg kötelékeiben működik. Nem egy régi diákunk pedig papi pályára lépett: Vladiszlav Ignatisin, Mikulaninec Szergej, Firov Miklós, akik Rómában tudományos fokozatokat szereztek teológiából. Több végzősünk vezető pozíciót tölt be: Szadvári Jurij az országos főállatorvos helyetteseként, Kobály Borisz az Ukrán Miniszterelnöki Hivatal egyik osztályának vezetőjeként, Turjanica Vaszil pedig kárpátaljai területi főállatorvosként. Végzett diákjaink között tíz járási főorvos van, ketten járási állatgyógyászati laboratóriumot, ketten pedig városi állatgyógyászati klinikát vezetnek. A tanintézet vezetői közül igazgatónk, Balázs Nagyija és helyettese, Knap Nagyija szintén tanintézetünkben kezdték karrierjüket. Az állatgyógyászati kar tanárai közül nyolcan szintén végzőseink: Bogdán Vjacseszláv, Dudás András, Geckó György, Bohut Vaszil, Griga Natália, Durdinec Tetjána, Kirilenko Leszja, Szkripinec Olena és jómagam.

A magyar anyanyelvű diákok és oktatók még egy - kisebb, ám nagy jelentőségű - jubileumot is ünnepeltek ebben az évben: az állatgyógyász szak magyar nyelvű csoportjainak tíz évvel ezelőtti elindulását. Évente 25 diákot vehetünk fel, akik a négyéves képzési idő alatt a tantárgyak zömét magyarul tanulhatják, magyar anyanyelvű tanároktól. Nagy hangsúlyt fektetünk ugyanakkor az ukrán nyelv alapos elsajátítására, ami a továbbtanulás és a szakma gyakorlásának is alapja.

Az ötvenedik évet elérve mi, régi diákok és jelenlegi tanárok hálánkat szeretnénk kifejezni régi alma materünknek, s hangot adni örömünknek, hogy intézményünknek nem csak múltja, hanem jövője is van.

Intézményünk megalapításának ötvenéves jubileumát december hónap folyamán ünnepélyes keretek között tartjuk meg.

Legeza Attila,