Kiállítás és RIT-közgyűlés Beregszászban

Bemutatták a Hollósy-alkotótábor „termését”

2009. december 4., 09:00 , 464. szám

Bensőséges hangulatú kiállítással vonta meg őszi alkotótáborának mérlegét a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT).

A RIT idén novemberben, Szarvasházán (Zsdenyijevo) rendezte meg sorrendben ötödik alkotótáborát. A Szülőföld Alap támogatásával megvalósult Hollósy Simon Alkotótáborban készült munkákból múlt csütörtökön a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a RIT közös szervezésében nyílt kiállítás Beregszászban. A főiskola Kossuth téri épületének Gross Arnold termében Matl Péter, Veres Ágota, Kohán László, Tóth Róbert, Réti János és Magyar László több mint harminc festményét tekintheti meg a művészetkedvelő közönség.

A kiállítás ünnepélyes megnyitóján jelen voltak Viczián Tamás és Fodor Zsolt konzulok a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusáról, Nagy Petronella és Gyurin Miklós konzulok a beregszászi magyar külképviseletről, Punykó Mária, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökségének tagja, Margitics Volodimir beregszászi görög katolikus parochus.

A házigazdák részéről dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke üdvözölte a megjelenteket, örömének adva hangot, hogy hovatovább hagyományossá válnak a RIT alkotótáborai, melyeknek "produktumát" a művészeknek módjukban áll a főiskolán megrendezett kiállítások révén mindjárt a nagyközönség elé tárni.

A RIT nevében Riskó György alelnök mondott köszönetet a beregszászi főiskolának a tárlat megrendezésében való közreműködéséért, ismételten hangsúlyozva annak óriási jelentőségét, hogy a tanintézménynek sikerült a régió kulturális központjává válnia. Ezzel a Rákóczi-főiskola nemes missziót teljesít, akárcsak a jövőre fennállásának immár 20. évfordulóját ünneplő Révész Imre Társaság, hangsúlyozta a szónok.

Magyar László, a RIT elnöke az alkotótábor résztvevőinek nevében elégedetten szólt a Szarvasházán végzett munkáról. Bár az időjárás nem mindig kedvezett a szabadtéri munkának, ennek ellenére, mint fogalmazott, "a lelkünkben derű volt, s képeinken igyekeztünk visszaadni a természet iránt érzett szeretetet". A RIT elnöke végezetül örömének adott hangot, hogy sok ismerős arcot lát a teremben, ami szerinte arra utal, hogy kezd kialakulni a vidéken egy művészetkedvelő közönség, ami ugyancsak ösztönzőleg hathat az alkotókra, hiszen szükségük van a közönségre, s annak a visszajelzéseire, értékelésére.

Benkő György, a RIT tagja, a beregszászi főiskola tanára ezúttal kritikusként értékelte tagtársai alkotásait. Mint mondta, örömére szolgál, hogy a kiállított művek arról vallanak, alkotóik rendületlenül haladnak művészi pályájukon. A tanár úr elismeréssel szólt egyebek mellett Veres Ágota lankadatlan kísérletező kedvéről, aki ezúttal is újabb oldaláról mutatkozik be a közönségnek. Felhívta a figyelmet arra a kikristályosodási folyamatra, ami Magyar László színekben gazdag, ám egyáltalán nem hivalkodó alkotásait jellemzi. Matl Péter szobrászművésszel kapcsolatban, aki ezúttal festményeivel vesz részt a kiállításon, Benkő György a sokoldalúságot emelte ki. Mint rámutatott, az alkotó a festészetben is otthonosan mozog, kompozícióira a választott témának ugyanaz a belső átalakítása jellemző, ami szobrainál is megfigyelhető. Összességében a művész elismerően szólt társainak az alkotótáborban végzett munkájáról.

A vers, a zene, a festészet tesz-formál bennünket igazán emberré – hangsúlyozta köszöntőjében Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnöke. Erre szolgál példával a Révész Imre Társaság tagjainak mostani kiállítása is, vélte a szónok, bizonyítva, hogy igenis képesek vagyunk egymásnak örömet okozni. A művész őszinte ember, aki feltárulkozik műveiben a többiek előtt, fejtegette Csizmár Béla, aki szerint ehhez a feltárulkozáshoz bátorság szükséges, miáltal az őszinteség másokra is átragad. Mindez nagyon fontos a mai világban, amelyet egyre inkább a rohanás jellemez, s egyre ritkábbak az olyan alkalmak, amikor módunk van megállni, örülni annak, ami szép – hangoztatta a szónok.

Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektorhelyettese pohárköszöntőjében örömének adott hangot, hogy nem váltak valóra a kommunizmus győzelmére, az azonosan látó, érző és gondolkodó emberek társadalmának kialakulására vonatkozó jóslatok. Mint mondta, e kiállítás anyaga arra döbbenti rá újra az embert, hogy valójában sohasem volt esélye a kommunizmus homogenizáló ideológiájának a győzelemre. A kiállított munkák kiválóan illusztrálják, hányféleképpen lehet megragadni ugyanazt a témát, jelezte Csernicskó, aki szerint a Teremtő ugyan különbözőnek teremtett bennünket, de arról is gondoskodott, hogy legyenek közöttünk összekötő kapcsok, mint amilyen a művészet is.

A megnyitón felléptek a főiskola diákjai. Pál Emese, Bartók Erika, Nagy Nikolett, Maruszejeva Nelli andalító zeneműveket és dalokat adtak elő zongora- és gitárkísérettel a közönség nagy örömére.

A Szülőföld Alap által támogatott kiállítás december közepéig tekinthető meg.

szcs

Jubileumra készül a RIT

A Hollósy Simon Alkotótáborban készült festményekből a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán rendezett kiállítás megnyitója után került sor Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) közgyűlésére.

A tanácskozás résztvevői mindenekelőtt megbeszélték a RIT hagyományos évzáró tárlatával kapcsolatos szervezési kérdéseket. Mint elhangzott, az egész évi munkát összegezni hivatott kiállításra a korábbi évekhez hasonlóan idén is december közepén kerül sor Ungváron. Később, előreláthatóan januárban a tárlat anyaga Beregszászban, a Rákóczi-főiskolán is látható lesz.

Ugyancsak szó volt a közgyűlésen a társaság tagjainak még idén esedékes egyéni tárlatairól. Így például megtudhattuk, hogy Hidi Endre és ifjabb Hidi Endre munkáiból nyílik iparművészeti kiállítás az adventi időszakban Visken, a református parókia épületében.

Máris készülnek a művészek a jövő évi kiállításokra. Elhangzott többek között, hogy Munkácson, a városi galériában nyílik majd kiállítás Matl Péter szobrászművész munkáiból, ugyancsak a Latorca-parti városban kerül sor várhatóan a Veres Péter-emlékkiállításra, illetve még tavasszal sor kerül a Rákóczi-főiskolán Veres Ágota festőművész és ifj. Hidi Endre szobrász közös tárlatára.

A továbbiakban terítékre került, hogy 2010-ben ünnepli a Révész Imre Társaság megalakulásának 20. évfordulóját, így a közgyűlés résztvevői megvitatták a jubileumi évhez kapcsolódó elképzeléseiket. Annyi már most bizonyos, tudtuk meg, hogy a társaság évzáró kiállítása 2010-ben különleges lesz, hiszen összegezni hivatott az elmúlt húsz esztendőt, reprezentatív válogatást nyújtva az utóbbi két évtized legjobb alkotásaiból, beleértve a társaság azon alapító tagjainak munkásságát is, akik az elmúlt években távoztak az élők sorából, illetve jelenleg külföldön élnek.

A rendezvényt támogatta a Szülőföld Alap.