Nagybégány: Megszentelték az új haranglábat

2009. december 11., 09:00 , 465. szám

A beregszászi járási Nagybégány központjában, a görög katolikus templom és parókia mellett december 6-án ünnepélyes keretek között megszentelték az egyházközség új haranglábát.

Az ünnepség kapcsán Marosi István helyi görög katolikus parochustól megtudtuk: "A település görög katolikus templomának régi haranglábát még a kommunista éra alatt, a 60-as években bontották le az egyházat sújtó állami politika következtében. Ezt szándékoztunk visszaépíteni eredeti helyére. 2006-ban került sor az alapkő letételére, de csupán most, ez év szeptemberében nyílt lehetőség a munkálatok elkezdésére, mely a helyi görög katolikus hívek és vállalkozók nagylelkű adománya által vált lehetővé. Az új haranglábba a bégányi egyházközség két régi, 1902-ben és 1925-ben készült harangját helyeztük át. A haranglábra egy ősi harangfelirat is felkerült: "Élőket hívok, villámokat elhárítok, halottakat siratok."

A tölgy- és juharfából készült alkotás Tóth Gyula tiszaújlaki asztalos-, fafaragó- és ácsmester keze munkáját dicséri. Az építmény tartóoszlopait a székely kapukat idéző faragott életfamotívumok díszítik.

A szentelési szertartást Szabó Konstantin püspöki tanácsos, az Ungvári Romzsa Tódor Teológiai Akadémia prefektusa és a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye számos papja végezte. Jelen volt még a nagybégányi testvértelepülés, Pusztadobos (Magyarország) képviseletében Biró Györgyné polgármester asszony, a község vezetői, a görög katolikus egyházközség hívei és a falu többi történelmi egyházának hívei, illetve számos zarándok.

fzs