Továbbadni Isten szeretetét

Templombúcsú Visken

2009. december 11., 09:00 , 465. szám

A máramarosi Visk Szent Miklós püspök tiszteletére szentelt római katolikus templomában - 2009. december 6-án - nevezetes alkalomból gyűltek egybe a 800 főt számláló gyülekezet tagjai, valamint a Felső-Tisza-vidék több településéről, köztük Rahóról, illetve Kőrösmezőről érkezett hívek. Ezen a napon tartották meg ugyanis az újraszenteléssel egybekötött templombúcsút, miután a nyár és az ősz folyamán felújították a templom belsejét.

A templomot érintő munkálatok azzal kezdődtek, hogy a gyülekezet egy anonimitást kérő tagja a nyáron felújította az Isten házának a kerítését, augusztusban pedig az egyházközség megnyerte a templombelső restaurálása ügyében a Szülőföld Alaphoz benyújtott pályázatot, így Tarnai Pálnak, a hitközség tagjának a vezetésével megkezdődhetett a belső tér rendbehozatala. Megjegyzendő viszont, hogy a munkát nagyobbrészt maga az egyházközség finanszírozta, közadakozásból. Újravakolták a mennyezetet, átszerelték a villanyvezetékek hálózatát, kicserélték az épület fűtési rendszerét (meleg levegőt fúvató berendezésekkel váltották fel a konvektorokat), átfestették a padokat, az orgona szekrényét, a falakat, felújították a faliképeket és a főoltárt. A huszti Malinovszkij Ferenc restaurálta a freskókat, s új talapzatokat kaptak a templombelsőt díszítő szobrok. A munkálatok november végén értek véget.

Szent Miklós püspök neve napján pedig sor került a templombúcsúra, melynek kezdetén a Técső mellett, Visken és Kerekhegyen is szolgáló Rácz István plébános üdvözölte a megjelenteket, köztük Bacskai Józsefet, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusa főkonzulját, Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyés püspöke pedig megáldotta, majd megszentelte az Isten házát. Az olvasmányt Izaiás próféta könyvéből, a szentleckét Szent Pál apostol filippibeliekhez írott leveléből, míg az evangéliumot Szent Lukács apostol könyvéből olvasták fel. Ezt követően pedig Majnek Antal megtartotta ünnepi igehirdetését, melyet a Kr. u. I. évezredben, Kis-Ázsiában élt Szent Miklós püspök alakja köré épített, aki ajándékai szétosztásával olyan túlcsorduló mértékben tudta továbbadni Isten szeretetét, hogy sok száz év után is emlékezünk rá. Nekünk pedig szintén cselekedetekben kell megmutatnunk hitünket, szeretetünket, s ne feledjük el azt a jézusi tanítást, mely szerint, ha valaki jót tesz valakivel, Isten százannyit ad neki már ebben a földi világban, a halál után pedig örök életre számíthat...

Felelősek vagyunk azért, hogy mit teszünk a világ jobbá tételéért. Szent Miklós püspök tanítson erre minket az életpéldájával, amellett szívleljük meg azt a jézusi tanítást, hogy legyünk szentek, mert az Isten szent, s legyünk tökéletesek, mint a mi mennyei atyánk - fejtette ki végezetül az igehirdető. A prédikációt követően pedig szentmiseáldozat zárta az istentiszteletet.

elem