2010. január 1.

2010. január 1., 09:00 , 468. szám

"...Így szólt hozzá: Kövess engem! Az otthagyott mindent, felkelt, és követte őt." Lk 5,27-28

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Az újév kezdetén szóljon hozzánk az a jézusi megszólítás, ami egykor Lévi szívét is megérintette. Jézus meglátta Lévi - Mátét, egy vámszedőt, ahogy a vámszedő asztal mögött ül. Szedi a vámot, szedi az adót az arra járóktól. Jézus látja őt és megszólítja: kövess engem! Azt olvassuk, hogy Lévi azonnal hátrahagy mindent, és követi a megváltót. Életében változás megy végbe, így szoktuk mondani: Lévi megtér. Ez a megtérés nála egy jelképes névváltozással is összefügg, ugyanis ezután Mátéként áll előttünk, jelképe ez annak, hogy pénzsóvár, vámszedő életét maga mögött hagyta; teljesen új ember lett, még a nevét is megváltoztatta, hogy semmi ne emlékeztessen a régire.

Az új év elején hozzánk is szól Jézus hívása: kövess engem! Az új esztendő kezdetén egyesek fogadalmakat tesznek, mások elhatározzák, hogy megváltoztatják életvitelüket, szokásaikat. Jézus hívásának engedve, mi is tegyük ezt, halljuk meg és fogadjuk meg hívását - kövessük őt! Legyen ez a Krisztusban bízó, keresztyén ember újévi fogadalma, kövessük Jézust, mint egykor Lévi, kövessük őt úgy, hogy bűneinket, hibáinkat, önzésünket, szeretetlenségünket hátrahagyjuk az óévben, az újévet pedig Jézus szolgálatával kezdjük! Ha az előttünk álló egész évben figyelünk a bibliai útmutatásra, akkor Isten kegyelme velünk marad és megőriz az új esztendő minden napján. Erre pedig mindnyájan vágyunk, mert az év kezdetén mindenki azt latolgatja, vajon milyen lesz az előttünk álló év, jót vagy rosszat hoz-e számunkra? Jézus követése a biztosítéka annak, hogy ebben az évben is mennyei áldásokban fogunk részesedni!

Ámen!

Kovács Attila