Miként bizonyíthatjuk, hogy dolgoztunk egy munkahelyen?

2010. január 1., 09:00 , 468. szám

"Van egy nagy problémám a munkakönyvemmel kapcsolatban - fordult szerkesztőségünkhöz Tar Lajos tiszakeresztúri olvasónk. - 1971-től öt éven át a Nagyszőlősi Járási Ipari Kombinát tiszaújlaki részlegén dolgoztam, 1976-ban azonban megszűnt a részleg, minket, munkásokat pedig átvett a Beregszászi Famegmunkáló Kombinát. A volt munkahelyünkről a leendő munkahelyre való átmenetelünk közben nem adták ki a munkakönyvünket, de megígérték, hogy minden hivatalos papírunk rendben lesz. És csak az idei nyugdíjazásomkor derült ki, hogy a munkakönyvemben semmiféle bejegyzés, semmilyen pecsét nincs arra vonatkozólag, hogy valaha is dolgoztam az ipari kombinátban, így a Nagyszőlősi Járási Nyugdíjalapnál most nem tudnak felszámolni öt évet, és nem tudnak nyugdíjat fizetni ez után az öt év után.

Már felkerestem az ügyben a nyugdíjalapot, illetve a Nagyszőlősi Járási Tanácsot, de nem tudtak megoldással szolgálni. Voltam a munkácsi Edelweiss cégnél is, mely a már megszűnt ipari kombinát jogutódjaként működik, de ott sem jártam szerencsével, pedig egy volt munkatársam, aki négy évvel ezelőtt ment nyugdíjba, annak idején hivatalos igazolást kapott a nevezett cégtől, hogy ő is az ipari kombinát munkása volt. Nekem viszont azt mondták: nem találják a régi iratokat. Hová forduljak, hogy megoldást találjak a problémámra?"

- Mivel nincs olyan dokumentum, amely igazolná, hogy a panaszos 1971-től 1976-ig a Nagyszőlősi Járási Ipari Kombinát alkalmazottja volt, nem tudunk neki nyugdíjat fizetni a jelzett öt év után - fejti ki Olekszandr Kerecsan, a Nagyszőlősi Járási Nyugdíjalap vezetője. - Beregszászban, a megyei levéltárban kell utánanézni a dokumentumoknak.

- Mi azt mondtuk Tar Lajosnak, hogy forduljon a Munkácsi Járási Nyugdíjalaphoz, lévén, hogy a jogutód Edelweiss cég is munkácsi vállalat - fűzi hozzá a Nagyszőlősi Járási Nyugdíjalap egy nevét közre nem adó munkatársa.

De mit tud mondani az ügyben Barta József, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnökhelyettese?

- Ha valakit felvesznek egy munkahelyre, öt napon belül be kell írni a munkakönyvébe, mikor, milyen munkakörbe és milyen időtartamra veszik fel (kivéve, ha meghatározatlan időtartamra szól a felvétele) - tájékoztat beszélgetőtársam. - Amennyiben változás történik a munkaköri beosztásában, azt is be kell jegyezni, ha pedig elbocsátják, be kell írni, miért tették: saját kérésre, kölcsönös megegyezéssel, a munkafegyelem megsértéséért, létszámleépítés miatt, a munkaköri beosztás vagy a cég megszűnése következtében. Két hónappal előre figyelmeztetni kell a munkahely felszámolására (kivéve, ha saját kérésre távozik a cégtől), s az elbocsátás napján oda kell adni az illetőnek a munkakönyvét.

Kár, hogy a panaszos annak idején, amikor a tiszaújlaki részleg megszűnésekor elbocsátották az ipari kombinátból, nem kérte ki és nem nézte meg a munkakönyvét, de még mindig kérhet jogorvoslást a bíróságtól. Be kell perelnie a jogutódot vagy azt a konkrét személyt, aki annak idején, az ipari kombinátnál elmulasztotta bejegyezni a munkakönyvébe a felvételét és az elbocsátását. A tárgyaláson, persze, bizonyítania kell, hogy a nevezett vállalatnál dolgozott. Jó, ha vannak tanúi, akik ezt igazolják, ám nem hiszem, hogy a bíróság megelégedne a tanúvallomásokkal, és nem kérne írásos bizonyítékot is. Ugyanakkor ha valakit szabályosan felvettek egy munkahelyre, és ott legálisan dolgozott, akkor annak több nyoma is kell, hogy legyen. Bizonyíték lehet bármilyen kimutatás, amit a cégnél készítenek a munkásról (például a fizetési kimutatás), illetve a vállalat vezetőjének a káderkérdésekkel kapcsolatban vezetett parancskönyve. Az utóbbit legalább ötven évig meg kell őrizni, de a többi dokumentumot is évtizedekig nem szabad megsemmisíteni. Emellett az adóhivatalban, valamint a nyugdíjalapnál kell, hogy legyenek adatok arról, mennyit fizetett be adóba, illetve a nyugdíjalapnak, míg a nevezett cégnél dolgozott. Ezenkívül pedig szerepelnie kell a szakszervezet és a szociális biztosító nyilvántartásában is. A bizonyítékok alapján azután a bíróság jogorvoslatot szolgáltathat a panaszosnak.

elem