Szalagavató a BMG-ben

2010. február 5., 09:00 , 473. szám

A Beregszászi Magyar Gimnázium végzős diákjainak szalagtűző ünnepségére a városi művelődési ház zsúfolásig megtelt nézőtere előtt került sor január 29-én. A tanárok, diákok, szülők, érdeklődők mellett számos meghívott vendég is helyet foglalt a közönség soraiban, a két kárpátaljai magyar társadalmi szervezet vezetőin kívül a beregszászi magyar konzulátus képviselője és a történelmi magyar egyházak képviselői mellett a járás és a város több vezetője is jelen volt. Szabó Árpád igazgató megnyitó szavai után Nedbál Klára és Zán Rozália osztályfőnökök vezették fel a színpadra a 27 végzős gimnazistát, s tűzték ruhájukra a remény zöld szalagját.

A vendégek közül elsőként Gajdos István, az UMDSZ elnöke, Beregszász polgármestere köszöntötte a végzősöket, elismerően szólt a gimnázium tehetséggondozó szerepéről, majd – kihasználva az alkalmat – az egyik ukrán elnökjelölt népszerűsítésébe kezdett. Mint fogalmazott: "Az ukrán elnökválasztások első fordulója valóban felcsillantotta a remény sugarát. Azt, hogy végre eltörlik a magyar oktatási rendszert támadó, ennek végzőseit, azaz titeket is hátrányosan érintő rendeleteit, utasításait. Bízok benne, hogy február első vasárnapját követően örömmel állapíthatjuk meg, hogy együtt, közös erővel, összefogva sikerült elérni a változást..."

Gajdos István választási agitációnak is beillő beszédét követően KovácsMiklós, a KMKSZ elnöke sem mellőzte az aktuálpolitikai kérdéseket: "Sok millió magyar embernek van a hajtókáján a remény, a boldog várakozás zöld szalagja. Ugyanis Sólyom László köztársasági elnök április 11-ére kitűzte a parlamenti választásokat Magyarországon..." És ez alkalommal – hangsúlyozta a szónok – nem azok fognak győzedelmeskedni, akik a státustörvényből kivették az egységes magyar nemzetre vonatkozó részt, s 2004. december 5-én nemzettestvéreik elleni szavazásra buzdították a magyar népet. Ha így lesz, akkor határon túli kollaboránsaikat is ilyen sors várja. Legalább ebben bízhatunk, ha már Ukrajnáról józan ésszel semmi biztatót nem lehet mondani. Kovács Miklós a végzős diákokhoz fordulva hangsúlyozta továbbá, hogy a tanulás és a munka között nincs éles választóvonal. Aki szorgalmasan és jól tud tanulni, az ugyanolyan jól tud dolgozni is. Az igazán éles eltérés egy jó iskola és a való világ között az előmeneteli rendszerben van – a KMKSZ elnöke szerint. Emiatt fogja a legnagyobb sokk érni azokat, akik az iskolában megszokták, hogy ha keményen és jól tanulnak, akkor jó jegyet is kapnak. Mert arra nincs garancia, hogy ha keményen és jól fognak dolgozni, akkor jól is fognak boldogulni itt, Ukrajnában. Sőt, azt látjuk, hogy társadalmunk vezető rétegének jó részét üzletembereknek titulált gátlástalan szélhámosokból lett politikusok alkotják, akik nem azért élnek jobban, mert képzettebbek, szorgalmasabbak, találékonyabbak másoknál, hanem azért, mert szenvtelenebbek mások kihasználásában. A jelenlegi ukrán társadalomról festett drámaian őszinte kép után Kovács Miklós feltette a kérdést: "Meg kell ezt egyáltalán emészteni? Kell ehhez alkalmazkodni? Nekem hivatalból azt kell mondanom, hogy nem! Igenis lehetséges olyan világot építeni, ahol igazság van..."

Maksai Attila beregszászi református lelkész Józsué könyvéből olvasott fel egy igét útravalóul a végzős diákok számára. Az igén keresztül felhívta arra a figyelmüket, hogy a megtett út a saját erejükön és tehetségükön túl az Úristennek is köszönhető, aki idáig hozta őket. Most pedig a cél előtt rá kell jönni, hogy vele kell továbbmenni.

Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke ünnepi beszéde kezdetén Pál apostol galatabeliekhez írt leveléből idézett, hangsúlyozva a szabadság fontosságát. Majd a Zrínyi Miklós által a XVII. században leírt, de máig érvényes gondolattal fejezte be beszédét: "Egy nemzetnél sem vagyunk alávalóbbak!" Úgy legyen!

A köszöntők után a végzősök színvonalas zenés-irodalmi műsor keretében hívták fel a figyelmet a számukra fontos értékekre, majd a mottóikat tartalmazó szalagokkal gyarapították a gimnázium stafétáját, melyet a hagyomány szerint a hetedikes gimnazisták vettek át, akik ezután rövid műsorral köszöntötték az ünnepelteket. A tanári kar kórusa Demjén Ferenc A Föld könnyei című dalának eléneklésével búcsúzott a végzősöktől, akik egy-egy szál virág kíséretében mondtak köszönetet a tantestület minden tagjának sokévi munkájukért. A diákok szüleiknek is köszönetet mondtak az eddigi gondoskodásért megható és egyben lélekemelő versekkel, dalokkal, virággal.

A diákévek örömeit bemutató kivetített fényképek megtekintése után kétségtelenül az est leglátványosabb része volt, amikor a végzős diákok hagyományos palotást és egészen különleges, egyedi koreográfiájú keringőt adtak elő.

Badó Zsolt