Magyarként európait alkotni

Új kiállítás a Rákóczi-főiskolán

2010. február 26., 09:00 , 476. szám

Csete György Kossuth-díjas építész, Csete Ildikó iparművész és Csete Örs fotográfus munkáiból nyílt kiállítás hétfőn Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

A főiskola Kossuth téri épületének Gross Arnold kiállítótermében megrendezett ünnepélyes megnyitón Orosz Ildikó köszöntötte az egybegyűlteket, a kiállító művészeket és a meghívott vendégeket, köztük dr. Nagy Petronellát és Gyurin Miklóst, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának konzuljait, valamint Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének helyettesét, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökét. A főiskola elnöke jelezte, hogy a megnyitó előtt Csetéék vetítéssel egybekötött rendhagyó művészettörténet- és esztétikaórát tartottak a diákoknak és az érdeklődőknek, akik így mélyebben megismerkedhettek a művészházaspár képvilágával, jelképrendszerével. Orosz Ildikó ezenkívül fontosnak tartotta kiemelni, hogy a kiállítás egyben megemlékezés a kommunizmus áldozatairól, miután a magyar Országgyűlés február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította.

A kiállítók munkásságát és a tárlat anyagát Vári Fábián László költő, a főiskola tanára irmertette és méltatta. "Akik jelen voltak a filmklubban megtartott vetítésen és előadáson, meggyőződhettek arról, hogy ha egy családban olyan igazi harmónia van, mint Csetééknél, akkor ez azt jelenti, hogy ezek az emberek Isten után a teremtésre is hivatottak" - mutatott rá a szónok.

Csete Örs - akit ez idáig nem annyira fotográfusként, mint inkább az Apáczai Közalapítvány igazgatójaként ismerhetett a kárpátaljai közvélemény - köszöntőjében örömének adott hangot, hogy ilyen szép, méltó környezetben kerülhet sor a kiállításra. "Azt hiszem, a szüleim nevében is mondhatom, hogy ez még nagyobb töltekezés, mint hogyha valahol a határ túloldalán állnánk hasonló helyzetben" - tette hozzá. Lapunknak elmondta: a kiállításra olyan portréfelvételeket hozott el, amelyeket az ezredforduló tájékán készített azokról, akik 1956-ban fegyverrel vettek részt a forradalomban. A fotókon szereplő 14 ember összesen majdnem 200 évet ült börtönben a magyar szabadság ügyéért. Különleges hangulatot kölcsönöz a felvételeknek, hogy mindegyikhez egy-egy idézet kapcsolódik a bemutatottaknak a forradalommal kapcsolatos visszaemlékezéseiből.

"A portrésorozat nálam folytatódik, de teljesen másképpen, mondhatni lírai szempontok alapján - vette át a szót Csete Ildikó, akiről megtudhattuk, hogy dédapja révén, akinek a családi hagyomány szerint valaha fényképészete volt a városban, maga is kapcsolódik Beregszászhoz. - Nagyjaink közül azok portréit válogattam össze és készítettem el, akik azért kedvesek nekem, mert sokat tettek a magyarságért." A Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Klebelsberg Kúnó, Németh László és Kós Károly emlékére készült alkotások oly módon születtek, hogy a művész általuk írt vagy velük kapcsolatos szövegeket applikált portréjukra. "Elhoztam még Szent Istvánnak a fiához írt intelmeit. Mivel a kiállításra oktatási intézményben kerül sor, úgy gondoltam, olyan fontos dolgokat mond, amelyek most, ezer év után is nagyon érdekesek lehetnek minden fiatal embernek." Az intelmeket falikárpitokra festette fel a művésznő, méghozzá az ősi magyar rovásírással. Annak a tizenhárom kárpitból álló sorozatnak a három darabját láthatja most a beregszászi közönség, amely a Magyar Nyelv Múzeumában kapott helyet a Sátoraljaújhely melletti Széphalmon. Ezenkívül nappal és búzával díszített terítőket is láthatunk. "A búzának nagyon sok jelentése van, de számomra az élet és a szakrális jelentés a legfontosabb. Búza került az ötvenhatos hősök férjem által tervezett kápolnájába szánt oltár- és úrasztali terítőre is, mert hiszen a halott ötvenhatosoknak a búza az örök életet mutatja fel, ahogy ők is örökké élnek a tudatunkban" - magyarázta el Csete Ildikó.

Csete György építész az általa tervezett épületekről készült fotókkal vesz részt a kiállításon. "Azzal a szándékkal hoztam el a fényképsorozatokat, hogy kedvet csináljak az épületek megtekintéséhez azoknak, akik Magyarországra jönnek egy-egy kirándulásra. Így például eljuthatnak Ópusztaszerre, ahol a Nemzeti Történelmi Emlékpark épületeinek jó részét én terveztem." Az anyagban látható többek között annak az orrfűi Forrásháznak a képe, amely a magyar organikus építészet egyik emblematikus épületének számít, s amelyet rendhagyó módon 2002-ben, azaz még építője életében műemlékké nyilvánítottak.

A kiállított művek azt példázzák, miként lehet magas, európai színvonalú alkotásokat létrehozni úgy, hogy nem tagadjuk meg magyar gyökereinket, származásunkat - hangsúlyozta pohárköszöntőjében Brenzovics László, hozzátéve: a kiállítók személye példa arra, milyen maradandó értéket alkot az igazi magyar ember, ha a gyökerekre, magyarságára támaszkodik. Ez a család mindig is igyekezett sokat tenni az összmagyarság érdekében, amiért köszönettel tartozunk, mondta a KMKSZ alelnöke, emlékeztetve, hogy Csete Örsnek az Apáczai Közalapítvány vezetőjeként lényeges szerepe volt az ezredfordulón a magyarországi támogatással megvalósuló kárpátaljai fejlesztésekben, többek között a beregszászi főiskola felújításában is, s reményének adott hangot, hogy ez az együttműködés a jövőben is folytatódhat.

A megnyitón a beregszászi főiskola diákjai népdalokat és egyházi énekeket adtak elő. A kiállítás március 12-ig tekinthető meg.

hk