KMKSZ-közgyűlések

2010. március 26., 09:00 , 480. szám

Az elmúlt héten tovább zajlottak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti közgyűlései – ezúttal a Beregszászi és az Ungvári járásokban. A közgyűlések munkájában részt vett Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári és Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, valamint Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének alelnöke.

Nagymuzsalyban a KMKSZ helyi alapszervezetének közgyűlését összekötötték március 15-e méltatásával. Elsőként a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Vidnyánszky Éva vezette Ficseri Gyermekstúdiója adott elő az alkalomhoz illő ünnepi műsort, majd sor került magára a közgyűlésre, melyen jelen volt Horkay Sámuel. Vidnyánszky József alapszervezeti elnök beszámolójában a legutóbbi elnökválasztásról, valamint az elkövetkező helyhatósági választásokról szólt. Mint elhangzott, fontos, hogy a helyhatósági választásokon tenni akaró, a gondok megoldásáért dolgozó jelölteket válasszanak. Végezetül Horkay Sámuel válaszolt a feltett kérdésekre.

Ráton Illár Lénárd alapszervezeti elnök köszöntötte a közgyűlésen részt vevő Kovács Miklóst és Soós Kálmánt, majd megtartotta elnöki beszámolóját. Ebben kiemelten szólt a rendezvényekről és az alapszervezet által az államalapítás ezredik és a kereszténység kétezredik évfordulója alkalmából alapított Az Év Embere-díjról, melyet eddig hét alkalommal osztottak ki. Elhangzott még, hogy a tavaly újonnan belépett tagok zöme a fiatalság köréből került ki. A közgyűlésen felvetődött, hogy a világháborúk áldozatainak emlékére a tagság állítson a jövőben egy emlékművet, melynek pontos helyéről a későbbiekben döntenek.

Tégláson Necze Sándor alapszervezeti elnök köszöntötte Kovács Miklóst és Soós Kálmánt, majd beszámolt az elmúlt év munkájáról. Egy megnyert pályázat eredményeként tavaly nagy sikerű majálist szerveztek. Kriczky Katalin, az alapszervezet alelnöke a jövőbeli terveket ismertette: ismét szeretnék megszervezni a majálist, terveznek ezenkívül egy kárpátaljai körutat, érintve a szolyvai emlékparkot és a Vereckei-hágót. Az alelnök örömtelinek nevezte, hogy egyre több fiatal csatlakozik az alapszervezethez. Kovács Miklós a helyhatósági választások fontosságáról szólt. Majd a tagok tettek fel kérdéseket, melyek között szerepelt pl., hogy a tagság mit tud tenni azért, hogy a település magyar közössége megmaradjon. Mint az elnökök válaszként elmondták: a tagság, illetve maga a település közössége igen sokkal járulhat hozzá fennmaradásunkhoz, pl. azzal, hogy ukrán tanintézmény helyett magyar iskolába adják gyermekeiket.

Szürtében Braun Éva alapszervezeti elnök köszöntőjét követően megemlékeztek az elmúlt év alatt elhunyt tagokról. Mint az elnöki beszámolóban elhangzott, az alapszervezet életében történt legjelentősebb esemény az immár hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő Szent István-napi ünnepség, valamint a sztálini lágerekben elhunytak tiszteletére szervezett megemlékezés volt. Az alapszervezet a schengeni vízumkérelemhez szükséges támogató nyilatkozatok kitöltésével járul hozzá a település magyarjainak boldogulásához.

A közgyűlésen jelen volt Kovács Miklós, aki az ukrajnai választások eredményeként kialakult politikai helyzetről szólt. Az elkövetkező helyhatósági választások kapcsán elmondta: az a tét, hogy a jövőben kik és hányan képviselik majd érdekeinket a különböző helyhatósági szinteken, s ez nagyban függ a magyarság összefogásától és szavazataitól.

Soós Kálmán a magyar iskolák helyzetéről, a vizsgaközpontok működéséről, az ukrán nyelv oktatásának problémáiról, valamint járási képviselőként az ungvári járási tanács munkájáról számolt be. A közgyűlésen jelen volt Puskár Árpád, Szürte polgármestere.

Tiszaágteleken Jávorszky Beáta elnök számolt be az elmúlt időszak történéseiről. Jelentős eredménynek nevezte a tagság számának bővülését. Majd Soós Kálmán tartott beszámolót az elmúlt időszak politikai eseményeiről, kitérve az oktatás kérdésére is. Végezetül a tagság tett fel kérdéseket a középszintű szervezet elnökének.

Tiszaásvány és Tiszaújfalu alapszervezetei a tiszaásványi iskolában tartották meg közgyűlésüket, melyen részt vett Kovács Miklós és Soós Kálmán. Ferkó Béla tiszaújfalui és Orbán István tiszaásványi elnökök többek között az alapszervezet munkájáról, teendőiről, a tagok összefogásának fontosságáról szóltak. A tagságot érintő egyik legnagyobb probléma a magyar gyerekek ukrán iskolába íratása. Az alapszervezet egyik jövőbeli feladata, hogy a helyi lakosokban tudatosítsa azt: nem feltétlenül ez a lépés vezet a gyermek jövőbeli boldogulásához.

Szalókán a felújított református parókia épülete adott helyet a KMKSZ-alapszervezet közgyűlésének. Orosz Kálmán, az alapszervezet elnöke beszámolójában szólt a legfontosabb elmúlt évi rendezvényekről: az I. Kárpátaljai Vőfélytalálkozóról, a XIV. Hazahívogató Falunapról. Fontos eredményként emelte ki, hogy már tizenegyedik éve megjelenik az alapszervezet kiadványa, a Szalókai Füzetek. Új falunévtáblákat állítottak, színházi előadást szerveztek, részt vettek a KMKSZ közvélemény-kutatási akciójában.

Kovács Miklós, a szervezet elnöke elemzésében rávilágított: igazi magyar érdekvédelemre a jelenlegi helyzetben csak akkor számíthatunk, ha a legközelebbi helyhatósági választásokon a magyar szavazók legalább 80 %-a magyar pártokra szavaz.

Dr. Soós Kálmán, a középszintű szervezet elnöke oktatási rendszerünk megmentésének fontosságáról beszélt. Az alapszervezet döntött arról, hogy a trianoni békediktátum aláírásának 90. évfordulóján, június 4-én megemlékezést szerveznek a községben.

Nagydobronyban Őr Hidi László elnök beszámolójában elmondta: az elmúlt időszakban az alapszervezet felújította a második világháború és a sztálini terror áldozatainak emlékművét, valamint a honfoglalás 1100. és az államalapítás 1000. évfordulójára állított millecentenáriumi emlékművet. A tagság a Vereckei-hágóra szervezett kirándulást. A jövőben szeretnék felújítani az 1941-ben a hadiözvegyek közadakozásából állított I. világháborús emlékművet is. Soós Kálmán a magyar oktatással kapcsolatos legújabb fejleményekről szólt.

Kisdobronyban Szigeti Séra Natália elnök köszöntötte a tagságot és Soós Kálmánt, majd elmondta: a tavaly 77 fős tagság mostanra 143-ra bővült. Az elnök reményét fejezte ki, hogy ez a szám a jövőben is emelkedni fog. Több mint 60 támogató nyilatkozatot adtak ki. Soós Kálmán a közeljövőben sorra kerülő helyhatósági választásokra irányította a tagság figyelmét, de kitért a pályázatírással kapcsolatos kérdéskörre is, szólva az ebben rejlő lehetőségekről egy közösség működésének szempontjából.

Ketergény és Minaj alapszervezetei szintén megtartották közgyűlésüket. Kertész Viktória ketergényi alapszervezeti elnök beszámolt a támogató nyilatkozatok kitöltésével kapcsolatos munkáról, mellyel a visszajelzések szerint a helyi lakosok elégedettek. A szervezet aktív a megyei és járási rendezvényeken való részvételben. Rigó Izabella minaji elnök beszámolójában említést tett arról, hogy nincs a rendezvények lebonyolításának helyet adó kultúrház a településen. A minajiak a jövőben kirándulást terveznek a Vereckei-hágóra. A közgyűlésen részt vevő Soós Kálmán taglalta a KMKSZ munkáját, az oktatáspolitika kérdéseit, valamint vázolta a kárpátaljai magyarság helyzetét.

Ungváron Tarics Zoltán elnök üdvözölte a megjelent tagokat és dr. Soós Kálmánt, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnökét. A Himnusz eléneklését követően egyperces néma felállással emlékeztek az elhunyt tagokra. Tarics Zoltán szólt az alapszervezet munkájáról. A tagság kirándult az Uzsoki-hágóra, november 22-én az ungvári kálváriai emlékkőnél megemlékeztek az 1944-ben sztálini lágerekbe elhurcolt magyar férfiakról. 356, a vízumigényléshez szükséges támogató nyilatkozatot töltöttek ki. Soós Kálmán beszédében elmondta: A magyarság sorsát úgy javíthatja, ha sok képviselője jut be a helyi tanácsokba, ehhez azonban a magyar pártokra kell szavazni. Sajnos 2006-ban a magyar lakosság fele ukrán pártokat támogatott. Ezek képviselői később nem foglalkoztak a magyarok gondjaival, akkor fognak velük találkozni, amikor megint választás lesz.

Csapon Balogh Lívia köszöntötte a tagságot, majd beszámolt az elmúlt évi tevékenységről. A fontosabb történések: az alapszervezet az elmúlt év februárjában teleházat avatott, mely a pedagógusszövetség regionális irodájában, a helyi magyar iskola épületében működik – heti három alkalommal használható; a KMKSZ kérdőíves felmérést készített megyei szinten, melyben a csapi alapszervezet is részt vett. Eddig összesen 250 támogató nyilatkozatot töltöttek ki. November 26-án megemlékezést tartottak a sztálinizmus áldozatainak emlékére felújított emlékmű mellett. Március 15-e alkalmából az iskolával közösen ünnepeltek, s egy jótékonysági koncert keretén belül 2200 hrivnyát gyűjtöttek össze az iskola javára. A tagság száma a tavalyi 950-ről 1100-ra növekedett. Soós Kálmán a helyhatósági választásokról, a magyar pártra való szavazás fontosságáról szólt.

Borzsován a közgyűlésen – melyen részt vett Sin József, Horkay Sámuel, valamint Heé Roland, a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője – elsőként Buzási István alapszervezeti elnök tartott beszámolót. A közgyűlésen többek között szó esett a KMKSZ megalakulásától napjainkig elért eredményeiről, valamint Tarlós Istvánnak, a Fidesz–KDNP budapesti frakcióvezetőjének kárpátaljai látogatásáról. Sin József többek között a településfejlesztés lehetőségeiről, Horkay Sámuel pedig a legutóbbi politikai események hátteréről tartott elemző tájékoztatást. A közgyűlésen szó esett a jogi ismeretek fontosságáról, melynek kapcsán Heé Roland tett felajánlást.

Mezőváriban Berki Károly a KMKSZ-nek mint érdekvédelmi szervezetnek a feladatairól, céljairól szólt. Kiemelte: a kulturális szövetség a jelen olyan problémáival foglalkozik, illetve igyekszik rá megoldást találni, mint pl. az iskolakérdés. Berki Károly taglalta azt, milyen negatív következményekkel járhat a kárpátaljai magyarság számára az, ha az elkövetkező helyhatósági választásokon is ukrán pártokra adja szavazatát. A közgyűlésen részt vett Sin József és Horkay Sámuel, akik a közel száz jelenlévőnek összefoglalták a szervezet eddig elvégzett munkáját, és figyelmeztettek a megoldandó problémákra. A közgyűlés végén a Mezővári Református Egyházközség énekkara és népi együttese színvonalas műsorral szórakoztatta a népes közönséget.

fzs-bzs