2010. április 9.

2010. április 9., 10:00 , 482. szám

"A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem, (...) nem veti meg a rosszat. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek (...) Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. (...) Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot." (Zsolt. 36 válogatott versei)

A zsoltárok költői nyelven megfogalmazott imádságok és hitvallások. Sokan szeretjük őket, mert olyan szépek. Azt mondhatnám róluk Juhász Gyula után szabadon, hogy szavaik selyme szíven simogat. Művészien mondják el azt, amit a hívő ember érez és tapasztal. De mégis mitől szép egy költemény? Mitől lesz több, mint csupán irodalom? József Attila azt írta egyik versében: "Jól tudod, a költő sose lódít, az igazat mondd, ne csak a valódit." Ebben van a titok nyitja! Ha egy vers, egy ének vagy bármi, ami költők, írók tollából megszületik, az igazat mondja ki. Ettől lesz szép, értékes és hasznos.

A fent idézett igék a bibliai zsoltárból ilyenek. Beszélnek a valóság mellett az igazságról is. Mert valóság az, hogy az ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Szomorú valóság, hogy minden ember szíve mélyéig megátalkodottan gonosz. De az igazság az, hogy az Úr szeretete az égig ér, a végtelen égig! S ha olyan hatalmas az Ő szeretete, hogy az egekig felér, akkor hogyne tudna behatolni az ember szíve mélységéig? A valóság az, hogy minden ember elveszett, de az igazság az, hogy minden ember számára van remény! Isten szárnyai alá menekülhetünk, mint a kiscsibék teszik, ha veszélyt éreznek. Lehet, hogy a valóság azt mutatja, hogy kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Kevesen merik odavinni a bűneiket, az elrontott dolgaikat, a megsebzett lelküket Istenhez, aki Jézus Krisztus által bocsánatot, újrakezdést, gyógyulást kínál. De az igazság az, hogy nem mindig a többségnek van igaza. Az igazság az, hogy egyedül csak az menekül meg a bűnei büntetésétől és súlyától, aki Istenhez menekül. Mert nála van az élet forrása, nem másnál! Nincs másnál! Egyedül csak nála van élet; igazi, világosságban járó élet. Békességben, örömben járó, cél felé haladó, értelmes élet. Isten világossága által lát az ember világosságot, s ez azt jelenti, hogy csak általa ismerjük meg, látjuk meg a valódin túl az igazat. Azt a csodálatos, egyetlen, megtestesült igazat is, akit úgy hívnak: Jézus Krisztus.

Kedves olvasók! E mostani költészet napján szeretném figyelmükbe ajánlani azt az irodalmi műremeket, amelyet úgy nevezünk: Biblia. Mert az igazat mondja, nem csak a valódit. Akik a költészetet kedvelik, kezdhetik a Zsoltárok könyvével. Kívánom, hogy mindnyájan, akik olvassák, az Úr világossága által lássanak világosságot!

Dancs Edina, a KRE ifjúsági lelkésze