Köszöntötték az édesanyákat

2010. május 7., 10:00 , 486. szám

Tiszaújhely - 2010. május 2-án, Tiszaújhelyen a helybeli KMKSZ-alapszervezet, a községi művelődési ház, a helyi művészeti és a református egyházközség közös szervezésében hangulatos anyák napi ünnepségre került sor a zsúfolásig megtelt művelődési házban.

- Édesanya, anyuka... Mennyi szeretetet, emléket rejt magában ez a két mágikus szó. Mert azt nevezik meg, aki a legközelebb áll hozzánk, aki a legdrágább a számunkra. Májusban, amikor teljes pompájában bomlik ki a tavasz, amikor madárének zeng a levegőben, amikor virágok kavalkádja lepi be a földet, ebben a gyönyörű időszakban ünnepeljük az anyák napját, az egyik legszebb tavaszi ünnepünket. Tanuljuk meg értékelni azt a hatalmas szeretetet, amit az édesanyáktól kapunk, és sose bántsuk meg őket rossz szóval, tettel - hallhattuk a műsor felvezetésében, majd Boldog Ferenc, a KMKSZ-alapszervezet elnöke lépett a mikrofonhoz.

- Annyit szeretnék mondani: akinek van édesanyja, nagyon szeresse, segítse, ne hagyja magára, s ha távol lakik tőle, keresse fel, amilyen sűrűn csak teheti - fejtette ki a szónok. - Köszönöm a Tiszaújhelyi Művészeti Iskola tanárainak, a művelődési ház munkatársainak és a református egyházközség hitoktatóinak, hogy felkészítették a gyermekeket az ünnepi műsor bemutatására. Hálás vagyok továbbá a KMKSZ megyei és középszintű szervezetének, hogy támogatták a helybeli művészeti iskolával közösen benyújtott pályázatunkat, melyből színpadi hangtechnikai berendezést vásároltunk, s ennek révén a korábbinál magasabb színvonalon tudjuk lebonyolítani a rendezvényeinket - fűzte hozzá.

Ezt követően pedig színpadra lépett a művelődési ház, illetve a művészeti iskola tánccsoportja, a művészeti iskola énekkara, valamint az említett tanintézet megannyi tehetséges növendéke: Peleskei Zita, Szilágyi Teodóra, Zelik Csaba, Boldog Réka, Zelik Henrietta, Burja Miklós, Győri Henrietta, Rajcsinecy Zsolt, Major Tibor, Gecse Lóránt, Bóbita Viktória, Kobály Valér és Kudron József. Láthattunk szépen koreografált modern táncokat és tüzes csárdást, hallhattunk verset, éneket, népzenét, s a felkészítők türelmes munkáját, valamint a gyermekek szorgalmát dicsérték a szépen bemutatott táncok, ének- és zeneszámok, melyek újra és újra tapsra késztették az előadással láthatóan elégedett közönséget. Végezetül pedig a kis "előadóművészek" virágcsokrokat nyújtottak át édesanyjuknak.

Tiszacsoma - A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Tiszacsomai Alapszervezete május első vasárnapján anyák napi műsort szervezett, melyre népes közönség előtt a helyi művelődési házban került sor.

Az ünnepséget szervező alapszervezet képviseletében elsőként Rácz János alapszervezeti elnök köszöntötte azokat, akikről ez a nap szól: az édesanyákat és a nagymamákat, beszédében utalva arra, mennyi hálával tartozik nekik a család apraja-nagyja. Majd Reskó Papp Angéla, a művelődési ház vezetője és édesanyja, Papp Ilona vezetőhelyettes felkészítésében az alkalomhoz illő műsorral - irodalmi összeállítás, dalok, táncjelenetek stb. - felléptek a művelődési ház műkedvelő csoportjai, nemegyszer csalva örömkönnyeket a gyengébb nem képviselőinek szemébe. Az ünnepség végén a gyerekek virággal köszöntötték a hölgyeket.

Az ünnepséget a KMKSZ Tiszacsomai Alapszervezete és a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete (BKSZ) támogatta.

F.Zs./L.M.