Németh Zsolt: Fel kívánjuk értékelni a nemzetpolitikát

2010. május 14., 10:00 , 487. szám

A KMKSZ közgyűlését követően éltünk a lehetőséggel, hogy Németh Zsoltot, a magyar Országgyűlés külügyi és határon túli magyarok bizottságának elnökét - akit a hírek szerint az új polgári kormány külügyminisztériumának parlamenti államtitkárává neveznek ki a napokban - a kormányzatnak a határon túli magyarsággal kapcsolatos elképzeléseiről faggassuk.

- Elnök úr, hogyan fogalmazná meg az új polgári kormány határon túli magyarsággal kapcsolatos politikájának főbb elveit?

- A kormány még alakulóban van, így az Országgyűlés által elfogadott programja sincs, ám az nyilván tükrözni fogja a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség e kérdéskörrel kapcsolatos elképzeléseit. A legfontosabb, hogy egy teljesen új Közép-Európa építésébe kezdünk. Az új magyar térségpolitikában kiemelkedő szerepe lesz a szomszédainkkal ápolt kapcsolatainknak, és ezeken belül ugyancsak kiemelkedő szerepet szánunk a külhoni magyarsággal fenntartott kapcsolatainknak. Az elmúlt húsz esztendőben nem igazán sikerült megfelelő egyensúlyt kialakítani a szomszédsági kapcsolataink és a nemzetpolitika között. Most arra fogunk törekedni, hogy ez a két elem az elkövetkező években egyensúlyba kerüljön. A nemzetpolitikát és a térségpolitikát illetően egy további nagyon fontos alapelv a differenciáltság. Úgy tűnik, hogy minden viszonylatban nagyon sajátos helyzettel, igen sajátos problémákkal kell szembesülnünk. Ugyanakkor van néhány olyan eleme a nemzetpolitikának, amelyek máris láthatók, és amelyek egyaránt jellemzik majd a kapcsolatainkat valamennyi szomszédunkkal. Az egyik ilyen elem, amelyet szeretnék kiemelni, az autonómia. Az autonómia valamilyen formája a külhoni magyarság minden csoportja viszonylatában napirenden van, s élvezni fogja a támogatásunkat. Azt gondoljuk ugyanis, hogy - egyrészt - az autonómia hosszú távon stabilitást eredményez a térségben, másrészt pedig kielégíti a külhoni magyarság követeléseit, ha megfelelő szintű és formájú autonómiát sikerül biztosítani ezeknek a közösségeknek. Így például Ukrajna esetében úgy gondoljuk, hogy a Tiszamenti járás létrehozása nagyon fontos eleme lehet ennek az autonómiastratégiának, akárcsak az önálló magyar tankerület létrehozása a kultúra területén. A másik ilyen elem a regionalizmus, a határtérségek fejlesztése. Kiemelkedő lehetőséget kínál ebben a vonatkozásban a 2011-es magyar elnökség az Európai Unióban. Ezt a témát prioritásként akarjuk kezelni. Itt az ideje, hogy a határ menti térségeket felfejlesszük, s ez a fejlesztés a kárpátaljai magyarság számára is lehetőségetjelent arra, hogy egy igen látványos fejlődést tudjunk elérni ezen a területen. A harmadik elem a magyar állampolgárság megadása. Mint azt a közgyűlést üdvözölve is elmondtam, önök itt ugyanúgy szurkoltak és örültek, mint mi, hogy a mostani magyarországi választás meghozta a 2004-ben elmaradt közösségi döntést, a szülőföld elhagyása nélküli magyar állampolgárságra mondott igenek némi késéssel ugyan, de győztek Magyarországon.

- Miként tükröződik majd mindez az alakuló magyar kormány struktúrájában?

- Az új kormányzati struktúrában nagyminisztériumok jönnek majd létre. Meg fog emelkedni a nemzetpolitika jelentősége, hiszen ezentúl Semjén Zsolt személyében miniszterelnök-helyettes fog foglalkozni a nemzetpolitika kérdéseivel. Tehát a leértékelt nemzetpolitikát már csak ezáltal is, szimbolikusan is föl kívánjuk értékelni. Minden jel szerint a közigazgatási és koordinációs minisztériumban fog kialakulni az a szervezeti egység, amelynek a felügyeletét ellátva a miniszterelnök-helyettes hatékony nemzetpolitikát tud folytatni. Annak érdekében tartjuk ezt fontosnak, hogy minél inkább áthassa az egész magyar államigazgatás működését a nemzetpolitikai szemlélet.

- Újra összeül-e a Magyar Állandó Értekezlet?

- Elkötelezettek vagyunk a Máért mellett. Véleményünk szerint a külhoni egyeztetés ugyanolyan fontos, mint a kormány egyes tárcái közötti egyeztetés. S ahogy a tárcák közötti egyeztetésnek meglesz a maga mechanizmusa, úgy a külhoni magyarokkal is helyre kell állítani az egyeztetési mechanizmust a Magyar Állandó Értekezlet formájában.

szcs