Ha a ZSEK nem akarja kijavítani a tetőt

2010. június 11., 10:00 , 491. szám

"Lakásunkban évek óta beázik a tető. A legfelső emeleten lakunk, ősszel és télen csepeg a víz a plafonról. Számtalanszor fordultunk már a ZSEK-hez (lakásgazdálkodási vállalathoz), akik meg is ígérik, hogy intézkednek, aztán nem történik semmi. Elhatároztuk a szomszédokkal, hogy magunk keresünk egy céget, amely kijavítaná a tetőt, a számlát pedig elküldjük a ZSEK-nek. Esetleg levonhatnák a javítás költségeit a lakbérünkből. De a ZSEK-ben azt mondják, nem fogadhatják el ezt a megoldást. Mit tegyünk?"

- Jelen esetben nyilvánvaló a kommunális szolgáltatások nyújtásáról kötött megállapodás megsértése. Első lépésként jegyzőkönyvet kell felvenni a panaszaikról, amelybe bele kell foglalni a követelésüket, hogy végezzék el a javítási munkálatokat. Amennyiben a ZSEK egy hónapon belül nem írja alá ezt a jegyzőkönyvet, elegendő aláíratni azt két szomszédjukkal, ami az önök igazát bizonyítja majd, amennyiben az ügy a bíróság elé kerül. Ezek után a lakó már maga is felfogadhatja a tetőjavító szakmunkásokat, s a velük kötött megállapodás, az általuk összeállított költségvetés, és a munkálatok elvégzéséről felvett jegyzőkönyv alapján követelhetik a ZSEK-től a kiadások megtérítését. Amennyiben a ZSEK megtagadja a benyújtott számla kiegyenlítését, a lakók vezethetik maguk is a könyvelést, havonta feltüntetve a lakbér-befizetési számlán, hogy a lakbér egy részét a tetőjavítási munkálatok költségeinek ellentételezéseként nem fizetik be.

Itt jegyezném meg, hogy a plafon, a bútorok, a padló beázásából adódó károk megtérítését bírósági úton követelhetik a károsultak. (Az eljárás részleteivel kapcsolatban lásd lapunk 21. számát!)

pszv