Igazgatóváltás a beregszászi sporttelepen

2010. június 11., 10:00 , 491. szám

A napokban igazgatóváltásra került sor a Beregszászi Zakarpattya Sporttelepen, a Kárpátalja-, sőt Ukrajna-szerte rendkívül népszerű, szabad- és ünnepnapokon igen nagy látogatottságnak örvendő, a köznyelvben csak uszodaként vagy sportkomplexumként emlegetett létesítményben. Leváltották Vaszil Masikát, és kinevezték az új vezetőt, Olekszandr Labojkót, a Régiók Pártja beregszászi városi tanácsi frakciójának a vezetőjét. A történésekről - a 2010. június 3-ra összehívott munkaértekezleten - információink szerint az egyenesen Kijevből érkezett Olekszandr Uszenko, a Kolosz Összukrajnai Testnevelési és Sporttársaság vezetője tájékoztatta a sporttelep alkalmazottait.

Mint Olekszandr Uszenko kifejtette, az igazgatóváltásra azért került sor, mert az eddigi vezető elhanyagolta hivatali kötelezettségeit, már két esztendeje nem jelent meg a Kijevben lebonyolított szakmai gyűléseken, nem törődött a sportteleppel, hanem csak a saját személyes ügyeivel foglalkozott, s az alkalmazottak hivatalosan megállapított munkabére helyett annál kisebb összegű járandóságokat fizetett ki a munkatársaknak. Ami a jövőt illeti, a társaság vezetője úgy vélte, lehetővé kell tenni, hogy a helyi lakosok az eddiginél olcsóbb jegyárak mellett, húsz hrivnya befizetése ellenében látogathassák az uszodát, a gyermekek pedig térítésmentesen kereshessék fel az intézményt. 200 hrivnyára kell viszont emelni a máshonnan érkező felnőttek belépti díját, s az így nyert jövedelemből kell finanszírozni - többek között - a rokkant gyermekek számára lebonyolított foglalkozásokat. Javasolta, hogy használják ki jobban a termálvíz gyógyhatását, szervezzenek rekreációs programokat, tegyék ingyenessé a gyermekek úszásoktatását, s bonyolítsanak le több sportrendezvényt. Majd az alkalmazottak kérdéseire válaszolva Olekszandr Uszenko leszögezte, hogy rendet teremtenek a fizetések terén, s visszamenőleges hatállyal kifizetik az elmaradt járandóságokat. Lapunk tudósítójának azon kérdésére pedig, hogy mit tekint legfontosabb feladatának az új igazgató, Olekszandr Labojko azt a választ adta, hogy több úszó- és sportgimnasztikai versenyt szeretne megszervezni, s nemcsak megyei, hanem országos, sőt nemzetközi szintűeket is.

A munkaértekezleten - többek között - részt vett Ihor Szviscso, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, valamint Gajdos István, Beregszász polgármestere.

A gyűlést követően természetesen Vaszil Masika leváltott igazgatót is felhívtuk, hogy helyet adjunk a döntéssel és az őt ért vádakkal kapcsolatos véleményének. Mint a volt vezető kifejtette, a beregszásziak maguk is meg tudják állapítani, milyen munka folyt a sporttelepen, ami pedig a munkabéreket illeti, állítása szerint az alkalmazottak száz százalékban megkapták a fizetésüket, kivéve azokat az időszakokat, amikor nem töltötték fel vízzel a medencét, s nem működött az uszoda. Végezetül pedig közölte, hogy a Beregszászi Járási Bíróságon megfellebbezte a leváltásáról hozott döntést.

elem