Oktatásügy határon

2010. június 11., 10:00 , 491. szám

A kárpátaljai magyar oktatásügy meghatározó folyamatait elemző, rendkívül adatgazdag tanulmánykötet látott napvilágot minap a fenti címen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség gondozásában. Szerzői, dr. Orosz Ildikó, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke és Molnár Eleonóra, a Lehoczky Tivadar Intézet fiatal kutatója a téma elismert hazai szakembereinek számítanak.

"Talán még soha nem volt olyan aktuális az ukrajnai magyar oktatás helyzetének megismerése, tudományos szintű vizsgálata, mint napjainkban - hangsúlyozza a kötethez írt előszavában dr. Soós Kálmán, a Rákóczi-főiskola rektora, hangsúlyozva: - Az a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás, amely Trianon óta folyamatosan arra törekszik, hogy az intézményrendszerét kiépítse az óvodától az egyetemig, most a megmaradás és a felmorzsolódás határán áll."

A két szerző közös kötetindító tanulmánya a határon túli magyar nyelvű oktatás többségi állami költségvetésből történő finanszírozásához szolgál adalékokkal. Ugyancsak közös munka a frissdiplomások karrierjét, a körükben megfigyelhető migrációs tendenciákat és felnőttképzési igényeiket bemutató dolgozat.

A kiútkeresés jegyében különös érdeklődésre tarthat számot a szakma részéről Orosz Ildikónak a kárpátaljai magyar felnőttképzést bemutató munkája, vagy a kárpátaljai nemzeti kisebbségek oktatásának, kultúrájának fejlődésével, nemzeti kulturális hagyományaik megőrzésével összefüggő kérdéseket taglaló dolgozata. Rendkívül figyelemreméltó Molnár Eleonórának a kárpátaljai felnőttképzés piacát bemutató munkája, s legalább ennyire érdekfeszítőek a kárpátaljai egyházi líceumok keletkezését, működését, nevelési céljait és normáit bemutató dolgozatai, vagy az a tanulmány, amelyben a szerző a kárpátaljai magyar pedagógustársadalom jellemzésére vállalkozik egy kérdőíves vizsgálat tükrében.

Mint Soós Kálmán már idézett előszavában igen helyesen rámutat, az elmúlt évek-hónapok új kihívásai különböző irányú folyamatok elindítói lettek az oktatás szereplői tekintetében. A szerzők abban a reményben osztják meg az olvasókkal nézeteiket, írja, "hogy hatékony megoldás található a jövő kihívásaira". Mi is azzal a meggyőződéssel ajánljuk olvasóink figyelmébe a Szülőföld Alap támogatásával megjelent tanulmánykötetet, hogy az valóban hozzásegíthet gondjaink megoldásához.

A könyvet szerető ember számára külön öröm az ízlésesen kivitelezett olvasnivaló. Ebben az esetben különösen a Tóth Lajos festményének felhasználásával készült borítóra lehetnek büszkék a szerkesztők.

szcs