Tanévzáró és diplomaosztó a Rákóczi-főiskolán

2010. július 23., 10:00 , 497. szám

A hagyományokhoz híven a beregszászi református templomban tartotta idei diplomaátadó és tanévzáró ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF). Július 16-án ez alkalomra zsúfolásig megtelt a templom. Az egybegyűltek felállva fogadták a Millenniumi és a Rákóczi-zászló mögött a templomba bevonuló ünnepi főiskolai tanácsot és a meghívott vendégeket, majd Vass Ilona, a főiskola főtitkára köszöntött mindenkit.

Maksai Attila beregszászi református lelkipásztor a 126-127. Zsoltárból hirdetett igét, majd a Himnusz és a Gaudeamus igitur kezdetű diákének után Soós Kálmán, a főiskola rektora köszöntötte az egybegyűlteket. A rektor ezt a napot és pillanatot úgy jellemezte, mint egy felkészítő út végét, melynél évek hosszú munkájának a tudásért folytatott, embert próbáló küzdelme ér véget. A rektor emlékeztetett arra, hogy annak idején hasonlóan kemény körülmények között jutott el a történelem viharai folytán Kárpátalján kisebbségbe került magyarság az önálló magyar felsőoktatási intézmény megteremtésének gondolatáig, lehetőségéig. Nagy erőfeszítésre volt szüksége a kezdeményezőknek ahhoz, hogy a tanintézmény elindulhasson Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola néven, s ugyanilyen erőfeszítésre, hogy az megmaradjon és működjön, fejlődjön, jelenleg II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola néven. "Tisztelt diplomázó hallgatók! Legyenek büszkék tanintézményükre, melynek létrejöttéért, fenntartásáért, fejlődéséért pedagógusok, szülők, kisebbségi érdekvédők tettek önzetlen és áldozatkész lépéseket. Diplomájuk értékét ezen körülmények is növelik..."

A rektor beszédében elmondta, hogy 2010 júliusában különböző képzési formákban a főiskolán közel ezer diák számára ért véget a tanév. A képzésben 645 tanuló nappali tagozaton és 356 levelezőn tett eleget a követelményeknek. A diplomaosztás keretében 381 végzős hallgatónak összesen 412 államilag elismert oklevelet adtak át, ami jelzi: a végzősök közül többen két diplomát is átvehettek különböző szakokon való teljesítményükért. A diplomák közül 247 felsőfokú alapképzésért járó "bachelor", 165 pedig egyetemi szintű "specialist" oklevél.

Soós Kálmán összesített adatok alapján betekintést nyújtott az egybegyűlteknek a tanintézményben zajló munkáról, körülményekről. Elmondta: a szakok fejlődésdinamikáját jelzi, hogy míg 2001-ben, az első kibocsátás évében 36 diplomát adtak át, addig 2007-ben már 120-at, 2009-ben pedig 348-at. Jelzésértékű a végzősök tekintetében, hogy többségüknek már van állása, illetve folytatják tanulmányaikat, sokan közülük magyarországi egyetemeken PhD-képzésen. A különböző tanfolyamok összegzése azt mutatja, hogy azokban 2001-től 2010-ig 3008-an szereztek különböző tudományos képzést igazoló okiratot.

Szantner Viktor, a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Oktatási Ügyekért felelős államtitkárának kabinetfőnöke arról szólt, milyen üzenetet hordoz a főiskola névadójának, II. Rákóczi Ferencnek személye a diplomázó hallgatók számára. "II. Rákóczi Ferenc alakja példaként szolgál a számotokra, kedves végzősök, mint olyan személyé, ki a történelem viharai között nagy emberi bátorságról és helytállásról tett tanúbizonyságot."

Köszöntötte az egybegyűlteket Ivan Kacsur, a kárpátaljai megyei közigazgatás elnökhelyettese is, majd Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke mondott beszédet. "Annak idején azért hoztuk létre a főiskolát, hogy az kapaszkodó legyen, több értelemben is – mondta. – Egyrészt, hogy legyen egy olyan intézmény, amely jó szakembereket oktat, és elhatározott hivatásra nevel, másrészt, hogy legyen egy olyan intézmény, amely megfelel saját hivatásának és eszményképének. Ahol a tanárok tényleg hivatásuknak megfelelően, kenőpénz nélkül tanítanak, s nem kapcsolati tőkével jutnak feljebb a ranglétrán, hanem munkájuk teljesítménye által. Ahol a diákot kizárólag teljesítménye alapján engedik át a vizsgán, s ahol a diák a diplomát tanulással szerzi, nem anyagi és kapcsolati tőkék mozgósításával. Ahhoz azonban, hogy ezt a hivatását betöltse, szükséges az, hogy hivatása szerint mindenki végezze a dolgát. Legyenek tudásra vágyó diákok, legyenek hivatásos, megfelelő képzettségű és becsületes tanárok. Legyenek vezetői a tanintézménynek, akik egyben tartják azt a szétcsúszó tendenciákkal szemben, s legyenek politikusok, akik megvédik ezt a kezdeményezést... Mindenki gondolja végig a saját szerepét, s tegye fel magának a kérdést: megfelelek-e hivatásomnak mint politikus, vezető, pedagógus, diák, és megfelelek-e hivatásomnak mint egyszerű, a nemzet megmaradásához a maga területén munkájával, szavazatával hozzájáruló magyar?"

A diplomázók nevében Jacenta Krisztina angol szakos hallgató mondott köszönetet a főiskola vezetőinek és pedagógusainak.

Orosz Ildikó beszédének elején arról szólt, hogyan fejlődhet negatív irányba az a társadalom, melynek értelmiségi kulcsemberei – pl. a pedagógusok – nem képességeik, hanem anyagi és kapcsolati tőke által jutnak pozícióhoz. "Aki maga nem dolgozik meg a sikerért, ezt a szellemet viszi tovább oda, ahová beosztásba kerül, és hosszú távon ez okozza majd közösségek, az emberiség vesztét. Hiszek viszont abban, hogy a jó szakember felülkerekedik ezeken a problémákon. Jó szakember pedig csak az lehet, aki látja az összefüggéseket, szereti az embereket, és hivatásának él... Tudást és diplomát már szereztek: most már csak mersz szükséges, hogy bátorsággal használják képességeiket" – mondta Orosz Ildikó.

Ezt követően a végzős diákok fogadalomtétele következett, majd Orosz Ildikó és Soós Kálmán átadta a végzősöknek diplomáikat. A történelmi egyházak képviseletében Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök, Bendász Dániel görög katolikus esperes, valamint Bohán Béla beregszászi plébános kérte Isten áldását életükre.

Végezetül Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnöke fordult zárszóval a nagy kánikula miatt a diplomáért szó szerint "megizzadt" diákokhoz. "Ne feledjék el azt, hogy honnan indultak, vigyék magukkal iskolájuk jó hírét. Legyenek hívei a magyar nyelvnek, tudásnak, hagyományoknak, igaz magyarként" – mondta, majd a Szózat eléneklése következett.

Az ünnepség a főiskola Gross Arnold kiállítótermében pezsgőbontással és a friss diplomások köszöntésével végződött.

A diplomaosztó és tanévzáró ünnepséget megtisztelte jelenlétével Gyetvai Árpád, a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma képviselője, Nagy György, a Miskolci Egyetem Coménius Tanítóképző Főiskolai Karának dékánhelyettese Sárospatakról, Palotás József, a Kecskeméti Regionális Képző Központ igazgatója, Jávor András, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, Barta József, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnökhelyettese, Horkay Sámuel, a Beregszászi Városi Tanács képviselője, a KMKSZ Beregszászi Városi Szervezetének elnöke, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke.

Fischer Zsolt