Templombúcsú Péterfalván

2010. július 30., 10:00 , 498. szám

"Ki a teszbii Illést / tüzes szekerén a földről a magasságba emelted isteni Ige, / annak imái által üdvözítsd a téged buzgón dícsérőket /és az ő szent és üdvösséges emlékét / örömmel ünneplőket. (részlet az alkonyati zsolozsmából)

Szent Illés próféta ünnepének előestéjén, az alkonyati istentiszteleten a legtöbb görög katolikus templomban ez a magasztaló és dicsőítő ének csendült fel mindannyiunk ajkáról. A péterfalvai egyházközség híveinek ajkairól talán a leghálateltebben zendült fel ez a magasztaló ének. Július 20. ugyanis a péterfalvai görög katolikusok számára jeles dátum, hiszen 2007-ben ezen a napon Szent Illés próféta tiszteletére szentelték fel a templomot. Immár negyedik alkalommal ünnepelhették együtt a péterfalvai és az oda zarándokolt hívek, hogy Isten kegyelméből felépülhetett a falu temploma. A hívek templomukat egy olyan tiszteletreméltó próféta oltalmába ajánlották, aki a bálványimádó Ácháb király idejében az igaz Isten hitének nagy harcosa volt. Élete végén, Kr.e. a 9. században tüzes szekerén a mennybe ragadtatott. Ezen az ünnepen könnyezett az Istenszülő Szűz Mária a jelenleg Máriapócson lévő ikonja.

Az ünnepi Szent Liturgiát Marosi István atya celebrálta, amelyen több áldozópap is jelen volt: Lődár Jenő mezőgecsei, Csirpák József salánki, Bakancsos Sándor forgolányi, Harangozó Miklós csepei, Demkó Ferenc tiszacsomai, Gajdos Attila tiszaújlaki és Pősze Roland helyi áldozópap.

Marosi István atya prédikációjában Illés próféta nagyságát emelte ki, és arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy a próféta a mai ember számára is jelként szolgál. Háromezer év távlatából most is időszerű az ő csodálatos élete. Tetteivel, Isten dicsőítésével arra tanít, hogy ebben a bűnnel teli világban hogyan maradjunk meg bűntelennek, tisztának, Isten gyermekének.

Az ünnepi körmenet megtartása, az evangéliumok olvasása és a himnuszok szívbeli eléneklése után a péterfalvai egyházközség hívei megvendégelték a zarándokokat.

"Isteni nagy dolgoknak második előhírnöke / és prófétája, ó dicső Szent Illés! / ki imádsággal bezártad és ismét megnyitád az esőt adó felhőket, / könyörögj érettünk a mi Emberszerető Urunkhoz. "

Turjanica Tímea