Visszavonható-e az ajándékozási szerződés?

2010. augusztus 20., 10:00 , 501. szám

"Saját egyharmad lakásrészemet nagyobbik lányomnak ajándékoztam, aki így a lakás kétharmada felett rendelkezik. Nemrég azonban a kisebbik lányom, akié a lakás harmadik harmda, közjegyző által hitelesített levelet kapott a nővérétől, hogy amennyiben megadott időn belül nem vásárolja meg tőle a lakás kétharmadát, idegeneknek értékesíti azt. Szeretném tudni, hogy ezek után visszavonhatom-e az ajándékozási szerződést?"

- Nem, az ajándékozási szerződés nem vonható vissza, mivel nem áll fenn olyan körülmény, amely esetén a jogszabályok ezt lehetővé teszik. Ilyen, a szerződés felbontását indokló körülmény lehet például, ha a megajándékozott bűncselekményt követ el az adományozó ellen vagy az adomány visszafordíthatatlan elvesztése fenyeget miatta. A levél, amelyet az olvasó kisebbik lánya kapott, nem más, mint egy hivatalos felszólítás, hogy éljen elővásárlási jogával a lakásra, amely jog résztulajdonosként megilleti őt (lásd a polgári törvénykönyv 362. paragrafusát). Amennyiben kisebbik lánya nem él elővásárlási jogával a levélben megadott határidőig, az eladónak, azaz az ön idősebbik lányának jogában áll eladni a maga kétharmad lakásrészét egy harmadik személynek. Ön, mint az egyharmad lakásrész tulajdonosának családtagja, ebben az esetben is megőrzi ennek az egyharmad lakásrésznek a használati jogát.

hk