A templomért és az iskoláért

Tanévnyitó istentisztelet Beregszászban

2010. szeptember 11., 10:00 , 504. szám

Szeptember első vasárnapján a beregszászi református templomban került sor a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) közös ünnepi tanévnyitó istentiszteletére, melyen a kerület négy líceumának (nagyberegi, nagydobronyi, péterfalvai, técsői) diákjai, tanárai, a gyülekezetek lelkészei, hitoktatói és a hívek vettek részt. Az istentiszteleten jelen volt dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a KMKSZ elnökhelyettese, dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF) és a Kárpátaljai Megyei Tanács oktatási bizottságának elnöke, a Magyar Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának képviseletében dr. Fedor Tibor főosztályvezető és Kiss András titkár, valamint Pető János, a Magyar Köztársaság Beregszászi Főkonzulátusának konzulja.

Az istentisztelet kezdetén Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke hirdetett igét Pál apostolnak az efezusbeliekhez írott levele II. részéből, majd arra kérte a jelenlévőket, adjanak hálát az új tanév kezdetéért, amikor ismét fiatalok kezdhetik meg tanulmányaikat az egyházi tanintézményekben. (...) "Ha iskoláról beszélünk, a jövőről beszélünk... Nagyon fontos, hogy milyen munkát végzünk ezekben az intézményekben: rajtunk múlik, hogy befektetett munkánk a jövőben ajándékként térül-e majd vissza, vagy pedig büntetésként nehezedik-e majd ránk..." - mondta a püspök.

Fedor Tibor beszédét egy Reményik Sándor-idézettel kezdte: "...Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát." Majd elmondta: "A határon túli magyarság megmaradásának zálogai a Kárpát-medencében a magyar ajkú egyházak és a magyar tannyelvű iskolák. Ha ezek megmaradnak, megmarad a magyarság is..." Dr. Fedor Tibor elismerően szólt a KRE-nek az egyházi tanintézmények fenntartásáért tett erőfeszítéseiről, hozzátéve: "Szeretném Önöket biztosítani arról, hogy a magyar állam a továbbiakban is támogatni fogja ezeket az oktatási intézményeket."

Orosz Ildikó Kosztolányi Dezső Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben c. költeményének szavaival kezdte beszédét, majd arra igyekezett rávilágítani, milyen következményei lesznek annak, ha a kárpátaljai magyarság hagyja elveszni az iskolákat. "A kárpátaljai magyarság sajnos nem mindig a Reményik Sándor által írt költemény felhívása szerint cselekszik - utalt vissza az előző idézetre az elnök asszony. - Az emberek sajnos nem minden esetben értik meg, mi forog kockán, ha elvesznek a magyar nyelvű iskolák, ha nem lesz diák, aki azokban tanuljon." Orosz Ildikó arról is szólt, hogy a kisebbségben lévő kárpátaljai magyarság nem várhatja azt, hogy a problémák maguktól megoldódjanak. "A dolgokért ki kell állni, és meg kell vívni a csatákat: akarni, tenni és küzdeni kell azért, hogy ne hagyjuk a templomot és az iskolát."

Héder János, a KRE főjegyzője felolvasta Huszár Pál főgondnoknak, a Magyar Református Egyház Zsinatának világi elnöke által írott levelet, majd az ünnepség a magyar nemzeti himnusz eléneklésével ért véget.

Isten kegyelméből az egyházkerület líceumaiban idén összesen 304-en kezdhették meg tanulmányaikat: Nagyberegen és Nagydobronyban 74-74, Péterfalván 80 és Técsőn 76 diák.

F.Zs.