Hogyan tegyük biztonságossá a közös házépítést?

2010. október 1., 10:00 , 507. szám

"Szeretnénk saját otthont teremteni, de egy családi házhoz nincs elég pénzünk. Megállapodtunk három másik családdal, hogy közösen vágunk bele a házépítésbe. Hogyan biztosíthatnánk magunkat a későbbi kellemetlen meglepetések ellen?"

- A konfliktusok elkerülése végett a házépítés valamennyi résztvevőjének közjegyző által hitelesített együttműködési megállapodást kell kötnie egymással a közös tevékenységről. Ebben tüntessék fel az együttműködés célját és szakaszait, a megvalósítás határidejét, a kiadások megoszlását, s a szerződés teljesítésétől való elállás következményeit, beleértve az anyagiakat is.

A földkódex 86-88. paragrafusainak, valamint a polgári törvénykönyv 26. fejezetének értelmében az építési telek megvásárolható valamennyi résztvevő közös résztulajdonaként. A föld adásvételi szerződésében fel kell tüntetni minden résztvevő tulajdonrészét.

Ezután, ha az építkezés nem önerőből folyik, kivitelezési szerződést kell kötni egy építési vállalkozóval az épület megépítésére, amelyben minden résztvevő megrendelőként szerepel, mivel a sorházat az előzőekben említett együttműködési megállapodás szerint osztják majd részekre az érintett családok között. A szerződést a kivitelezőkkel a résztvevők egyikének kell aláírnia vagy egy harmadik személynek, aki valamennyi, az építésben résztvevő család nevében jár el.

Az építkezés finanszírozásának rendjét az együttműködési megállapodáshoz csatolt szerződésben kell meghatározni. Külön pontként rögzíthető, hogy a finanszírozási menetrend megsértése esetén a szerződés aláíróira bírság szabható ki. Ugyancsak rögzíthető, hogy aki ki kíván szállni a közös projektből, csak a többi résztulajdonos írásos beleegyezésével adhatja el a maga tulajdonrészét a közös földtulajdonban és a már megépített ingatlanban.

hk