Lakossági fórumokon az államtitkár

2010. október 22., 10:00 , 510. szám
Beregdéda: nagy volt az érdeklődés

Németh Zsolt magyar külügyi államtitkárnak és Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettesének, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnökének részvételével a beregszászi járási Makkosjánosiban és Beregdédában lakossági fórumokra is sor került a hét végén.

Mindkét helyszínen Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte a vendégeket. Megható színfoltja volt a beregdédai találkozónak, hogy a helyi nyugdíjasklub hazafias dalokból összeállított rövid műsort adott elő.

Németh Zsolt, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára beszédében leszögezte: ahhoz, hogy a Kárpát-medencében, azaz Magyarországon és a határon túl is megváltozzon a közhangulat, arra van szükség, hogy alapvető fordulat menjen végbe Magyarországon, a külhoni magyarsághoz való viszonyban, valamint Magyarország és szomszédai - esetünkben Ukrajna - viszonyában is. Az elmúlt néhány hónapban a magyar Országgyűlés és a magyar kormány olyan intézkedéseket hozott, amelyek megalapozzák a jövőt, alapvető fordulat tanúi lehetünk többek között a nemzetpolitika, a határon túli magyarság vonatkozásában is, jelezte a szónok. "2004. december ötödikét a hátunk mögé vetjük, de nem feledjük el. Figyelmeztető jel arra, hogy milyen egy felelőtlen kormány, milyen egy felelőtlen magyar politika, milyen az a politika, amely a belső megosztást keresi, nem pedig a kibontakozást" - figyelmeztetett Németh Zsolt.

A kárpátaljai magyarsággal és annak érdekvédelmi szervezetével fenntartott kapcsolatokról szólva az államtitkár hangsúlyozta, hogy az elmúlt években nagyon közeli, baráti kapcsolatuk alakult ki ezzel a közösséggel. "Azt is mondhatnám, hogy ami Magyarországon a Fidesz, az itt, Kárpátalján a KMKSZ" - tette hozzá.

Németh Zsolt a továbbiakban támogatásáról biztosította a kárpátaljai magyarság kezdeményezéseit, mind a vereckei honfoglalási emlékmű, mind a magyar oktatási rendszer megőrzése tekintetében. "A magyar nyelvű oktatási vertikum fenntartása, megőrzése, kiteljesítése a legfontosabb magyar érdekek közé tartozik, s ha Ukrajnának érdeke, hogy Magyarországgal jóban legyen, hogy ennek a térségnek a fejlődését elősegítse, ha fontos, hogy ez a közösség (a kárpátaljai magyarság - a szerk.) megelégedett legyen és gyarapodjon, akkor biztosítania kell az alapvető kisebbségi jogokat a nyelvhasználat, illetve az oktatás területén" - fogalmazott a szónok, aki úgy látta, hogy jelenleg "efelé haladnak a dolgok" Kijev és Budapest részéről egyaránt.

Németh Zsolt ugyanakkor figyelmeztetett annak fontosságára, hogy a kárpátaljai magyarok szavazataikkal segítsék az itteni magyarságot képviselő KMKSZ jelöltjeit a közelgő helyhatósági választásokon. Az elmúlt éveknél nagyobb aktivitásra buzdította a helyi magyarokat, mert "meg kell ragadni az érdekérvényesítés lehetőségeit, ott kell lenni (az önkormányzatokban - a szerk.), mert ha nem vagyunk ott, akkor elmegy a fejünk fölött a történelem, és nem fogjuk tudni befolyásolni a sorsunkat, félresodornak bennünket".

Brenzovics László, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének helyettese, a KMKSZ alelnöke beszédében mindenekelőtt köszönetet mondott Németh Zsoltnak, amiért időt szakított a kárpátaljai magyarsággal való találkozásra, s méltatta az anyaországi politikus szerepét a határon túli magyarokról szóló törvény megalkotásában, valamint a kettős állampolgárság megszerzését megkönnyítő jogszabály elfogadásában. A KMKSZ alelnöke kitért arra is, hogy Magyarország az elmúlt 20 esztendőben mindenkor figyelembe vette döntéseiben a kárpátaljai magyarság, s ezzel összefüggésben Ukrajna érdekeit is. A szónok külön kiemelte, hogy a tavasszal hivatalba lépett nemzeti kormány volt az, amely a magyar állampolgárság megszerzésének megkönnyítésével orvosolta, kiküszöbölte a trianoni békediktátum okozta igazságtalanságot. Ugyancsak Magyarország az az ország, emlékeztetett, amely az elmúlt években egyengeti Ukrajna útját az európai integráció terén, s erre különös lehetősége nyílik jövőre, amikor fél évig az Európai Unió soros elnöke lesz.

Brenzovics László kitért arra is, hogy a határon túli magyar közösségek közül jelenleg a kárpátaljai magyarság van a legnehezebb helyzetben, miután Ukrajna csatlakozása az EU-hoz középtávon sem valószínű.

A kárpátaljai magyarságnak akarata kinyilvánítására a választások kínálnak lehetőséget, hangsúlyozta a szónok, rámutatva, hogy ha minden kárpátaljai magyar magyar pártra szavazna, azzal tekintélyes politikai súlyt és önkormányzati képviseletet biztosíthatna képviselőinek. Köztudott azonban, hogy nem lesz így, mutatott rá, mert egy jelentős részük a hatalompártra, s más ukrán pártokra fog szavazni ezúttal is. "Az a feladatunk, hogy csökkentsük ezeknek az embereknek a számát, s rajtunk múlik, hogy meggyőzzük őket, szavazatuk fontos a magyarság, saját maguk, gyermekeik és unokáik jövője szempontjából, hogy megmaradjunk ezen a földön" - jelentette ki. Hangsúlyozta: a megmaradáshoz politikai képviselet kell. A kárpátaljai magyarság számára, amely közismerten szegény és hátrányos helyzetű, hatványozottan fontos, hogy megteremtse felemelkedésének feltételeit, jelentette ki a szónok. A KMKSZ képviselői már eddig is sokat tettek ezen feltételek biztosítása érdekében, de ennek a folyamatnak a folytatásához és kiteljesítéséhez továbbra is ott kell lenniük a különböző szintű önkormányzatokban, amihez viszont nélkülözhetetlenek a kárpátaljai magyarok szavazatai. Brenzovics László egyúttal emlékeztetett: előremutatók ugyan az év eleji elnökválasztás óta Ukrajnában végbement változások, alapvető gondjaink azonban nem oldódtak meg, például a magyar diákok továbbra sem tehetnek érettségi vizsgát anyanyelvükből, s nem készülnek számukra tankönyvek. A KMKSZ alelnöke ugyanakkor összességében derűlátó volt. Mint rámutatott, ha a kárpátaljai magyarság elmegy szavazni, s a magyar képviselőkre szavaz, komoly perspektívák állnak előttünk, hiszen a magyar kormány velünk van.

szcs