Ha a bank önhatalmúlag csökkentette a kamatot

2010. december 3., 09:00 , 516. szám

"Rövidlekötésű betétet helyeztem el az egyik banknál, amelynek lejártakor automatikusan meghosszabbodik a futamidő, változatlan feltételek mellett. A szerződésben rögzítve lett, hogy a bank köteles értesíteni engem, amennyiben változik a betéti kamat. A betét öt futamidőn keresztül a pénzintézetnél maradt, nemrég azonban megtudtam, hogy a bank már rég csökkentette a betét után járó kamatot, anélkül, hogy engem arról értesített volna. Amikor kivettem a betétemet, természetesen a megváltoztatott betéti kamat alapján számították ki a nekem járó összeget. A tanácsát kérem, mit tehetek ebben az esetben?"

- A Polgári Törvénykönyv 1061. paragrafusa értelmében a lekötött betét kamatát a bank nem változtathatja meg egyoldalúan. Ugyanakkor a bankok igyekeznek rögzíteni a betéti szerződésben a kamatváltoztatás lehetőségét egy speciális eljárás szerint. Ilyenkor minden a szerződés feltételeitől függ. Az Ön esetében a szerződés a lekötés automatikus, újabb szerződés megkötése nélküli meghosszabbítását feltételezi, a banki gyakorlatból kiindulva pedig ilyen esetekben a pénzintézetnek jogában áll felülvizsgálni a kamat mértékét a betét lekötésének meghosszabbítása pillanatában érvényes tarifák szerint. Hogy a bank tájékoztatja-e erről ügyfelét, s mi módon (például levélben, telefonon stb.), ugyancsak a szerződéstől függ. Amennyiben a szerződés ezt nem rögzíti részletesen, Önnek nehéz lesz bebizonyítania az igazát. Hasonló esetekben a bankok hallgatólagosan az ügyfelek tájékoztatásaként értelmezik a bankfiókokban vagy az interneten elérhetővé tett információkat. A szerződés feltételétől függően Önnek lehetősége van írásos panaszt tenni a bank vezetőségénél a kamat jogtalan csökkentése miatt. A banknak 30 nap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon Önnek. Elutasítás esetén a továbbiakban keresettel fordulhat a bírósághoz.

hk