2010. december 31.

2010. december 31., 09:00 , 520. szám

Érezzétek, lássátok, bízzatok!

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki Ő benne bízik. (Zsolt. 34:9.)

Boldog új esztendőt! Ezzel a köszöntéssel szoktuk üdvözölni egymást az új év első napjaiban, és felcsendülnek ajkainkon a régi énekek is: "...az Úrnak jó volta napjainkhoz napokat told..." - meg éveket. Az Ő esztendei soha el nem fogynak. A mi kiszabott esztendeink pedig hamar elmúlnak. Az énekíró szavaival is: ,,Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj, megállni nagy veszély..." A fenti zsoltár a következőkre hívja fel a figyelmünket:

1. Érezzük meg, hogy ebben az esztendőben is milyen jó Urunk van. A testi érzékszerveink nem elegendőek erre. Isten jóságának megérzése csakis a szívünkkel lehetséges. Érezte a vak Sámson is és a próféták még a tüzes kemencében is. Hát a tanítványok! Hogy megérezték a Tábor-hegy ormán: "Uram, jó nékünk itt lennünk..." Te is bizonyára megérezted már nagyon sokszor; akkor is jó volt, amikor azt gondoltad, már Ő sem szeret.

2. Lássuk meg, hogy jó az Úr. Meglátta a kis herceg is, hogy jól csak szívével lát az ember. Mert mi hajlamosak vagyunk arra, hogy szemünk látása szerint kvalifikáljunk mindent. A képmutató, írástudó farizeusok látván láttak és mégsem látták meg Jézusban az Immánuelt, hogy vélünk az Isten. A betlehemi pásztorok hittek és meglátták a dolgot. Mind boldogok azok, akik szívükkel látnak.

3. Bízzunk Benne. A B.ú.é.k.-ot valaki így definiálta - és milyen jól: Bízzad újra életedet Krisztusra. Világunkban nagyon megfogyatkoztak a tiszta, nemes, szent érzések, a messze és tiszta látású emberek. Erejét vesztette a bizalom. Legyen az új esztendő a megújulás éve. Aki Benne bízik, sohasem csalatkozik.

Józan Lajos