Mi történik a lakó tulajdonjogával, ha kijelentkezik?

2010. december 31., 09:00 , 520. szám

"Lakásunkat négy személyre privatizálták: az apára, az anyára, a fiukra és rám, a lányukra. Édesanyánk nemrég meghalt. Kire száll át a tulajdonrésze? És ha a fia, az én testvérem kijelentkezik a lakásból, megőrzi-e a tulajdonrészét? Végül: figyelembe veendő-e ezek után az ő véleménye, ha később az ottlakók a lakás eladása mellett döntenek?"

- Minden attól függ, hagyott-e maga után végrendeletet az Ön megboldogult édesanyja. Amennyiben nem érkezett rendelkezni a tulajdonáról, úgy a ráeső rész egyenlő arányban oszlik meg a másik három tulajdonos, a férj, a fiú és a lány között. Amennyiben viszont létezik végrendelet, akkor annak alapján kell eljárni a lakásból ráeső tulajdonrészt illetően.

Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a testvére akkor is társtulajdonos marad, ha kijelentkezik a lakásból, azaz megőrzi a tulajdonrészét. Ebből következik, hogy amenynyiben a lakást az ő beleegyezése nélkül értékesítik, az adásvételi szerződést minden esetben érvénytelennek ismerhetik el a bíróságon keresztül.

hk