Munkakönyv helyett a munkaszerződés is megteszi

2011. február 18., 09:00 , 527. szám

"Munkaszerződéssel foglalkoztat egy magánvállalkozó, amelyet iktattak a foglalkoztatási központban. Ugyanakkor az a problémám, hogy nincs munkakönyvem, a vállalkozó és a foglalkoztatási központ pedig azt mondják, hogy nem áll jogukban munkakönyvet kiállítani a számomra. Mi a teendő ebben az esetben?"

- Ukrajna Munkatörvénykönyvének 48. paragrafusa megszabja, hogy az első alkalommal munkába álló dolgozók számára a felvételüket követő öt napon belül ki kell állítani a munkakönyvet. Ugyancsak ez idő alatt kell megejteni a bejegyzést a munkakönyvben a dolgozó alkalmazásáról is. A vállalkozónál való alkalmazásra vonatkozó munkakönyvi bejegyzést a munkaadó lakhelye szerint illetékes járási foglalkoztatási központban kell láttamoztatni.

A dolgozók munkakönyvének vezetésére vonatkozó utasítás rámutat, hogy a munkakönyv első oldalát az ezen dokumentumok vezetéséért felelős személy írja alá, majd ellátják azt a vállalat pecsétjével. Csakhogy távolról sem minden vállalkozó rendelkezik pecséttel, ami ugyanakkor nem mond ellent a hatályos jogszabályoknak. A helyzet tehát az, hogy a törvény nem rendelkezik annak lehetőségéről, hogy az egyéni vállalkozó is kitölthesse a munkakönyv első oldalát vagy címlapját, bár kétségtelen, hogy e nélkül viszont nem lehetséges bejegyzést tenni a munkakönyvbe a dolgozó alkalmazásáról.

Ukrajna Munkaügyi és Társadalompolitikai Minisztériumának 2006. 03. 23-i No ÄÖ-12-1528/0/6-06 számú levelében A munkakönyvek kiállításának lehetőségéről a fizikai személyek-munkaadók által az első alkalommal munkába álló bérmunkások esetében azt olvashatjuk, hogy "a munkakönyv nem vezetése adott esetben nem minősül a munkával kapcsolatos jogszabályok megsértésének". Ebből következik, hogy azon munkavállalók esetében, akiknek az első munkahelyükről van szó, a vállalkozó eltekinthet a munkakönyvnyitástól, elegendő a munkaszerződés megléte (amelyet iktattak a foglalkoztatási központban).

A munkavállaló azonban joggal vetheti fel, hogy ily módon hiányzik majd a munkakönyvéből a vállalkozó általi foglalkoztatására vonatkozó bejegyzés. A munkaügyi és társadalompolitikai minisztérium fentebb idézett levele ezzel kapcsolatban is magyarázattal szolgál: a munkával töltött időt ilyen esetben a már említett, s a foglalkoztatási központban láttamoztatott munkaszerződéssel is bizonyítani lehet, amelynek egy példánya a munkavállalónál marad.

hk