Rábírható-e a ZSEK a tatarozásra?

2011. március 4., 09:00 , 529. szám

"Az emeletes lakóház, amelyben élünk, már több mint 30 éves, de ez idő alatt a ZSEK (a lakásgazdálkodási vállalat - a szerk.) még egyszer sem tatarozta a lépcsőházat. Minden érdeklődésünkre az a válasz, hogy nincs miből tatarozni, holott, ha jól tudom, 20 évente sort kell keríteni a terv szerinti nagyjavításra. Kérem, adjon tanácsot, a ZSEK-en kívül milyen további hivatalokhoz érdemes eljuttatni a lakók tatarozást sürgető közös felhívását, illetve mit tehetünk még a kérdés pozitív elbírálása érdekében? Nem tudunk beletörődni, hogy miközben mi hónapról hónapra lelkiismeretesen fizetjük a lakbért, 20 év alatt sem gyűlt össze elegendő pénz a tatarozásra."

- Mindenekelőtt alaposan át kell tanulmányoznia a ZSEK-kel kötött szerződését. Ukrajna Törvénye A lakhatási és kommunális szolgáltatásokról 26. paragrafusa értelmében a szerződésnek tartalmaznia kell a tatarozás elvégzésének rendjére vonatkozó rendelkezéseket is. Az ilyen szerződések rendszerint rögzítik, hogy a házfenntartás költségei tartalmazzák a folyó karbantartással összefüggő kiadásokat is. Ebből következik, hogy a ZSEK nem utasíthatja el a tatarozást pénzhiányra hivatkozva.

Mindenekelőtt írjon levelet (a lakók közös levele még hatásosabb!) a ZSEK-hez, amelyben kérje, hogy a vállalat alakítson bizottságot a lépcsőház műszaki állapotának kivizsgálására. A vizsgálat alapján a bizottságnak döntést kell hoznia arra vonatkozólag, hogy valóban szükséges-e a tatarozás. Amennyiben a ZSEK megtagadja a bizottság létrehozását és a vizsgálat lefolytatását, eljárása ellen panasszal lehet élni a területileg illetékes települési vagy városi állami közigazgatási hivatal lakásgazdálkodási főosztályánál.

hk