KMKSZ-közgyűlések

2011. március 18., 09:00 , 531. szám

A múlt hét végén tartott alapszervezeti közgyűlések az 1848-as forradalomra való emlékezés jegyében zajlottak.

Tiszaújlakon Bencze Rudolf elnök beszámolt arról, hogy Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos seregében szolgáló tiszaújlaki személyek emlékére szeretnének emléktáblát állítani.

A tisztújítás során a tagság ismét Bencze Rudolfnak szavazott bizalmat. A közgyűlésen jelen volt Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke és Milován Jolán, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke is.

Ungtarnócon Kiss Klára alapszervezeti elnök tartott beszámolót. A közgyűlésen szó esett a választásokról, valamint az egyszerűsített honosítási eljárásról és ennek taglalásáról az ukrajnai médiában. A tagság kérdéseire Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke válaszolt. A tisztújítás során a tagság ismét Kiss Klárát választotta elnökévé, Kosztik Máriát pedig alelnökévé.

Botfalva és Sislóc együtt tartotta meg tisztújító közgyűlését. Elsőként Mikula Sarolta botfalvai alapszervezeti elnök számolt be. A tavalyi választások kapcsán az elnök elégedetten nyilatkozott a helyi magyarok teljesítményéről. Medve Andrea sislóci KMKSZ-elnök elmondta, hogy a közeljövőben kétnyelvű falutáblát kap a település. A közgyűlésen jelen lévő Soós Kálmán az egyszerűsített honosítási eljárásról, a támogatói nyilatkozatokról, valamint a falutábla-programról szólt, melyek kapcsán elhangzott, hogy a jövőben nemcsak Sislóc, hanem Botfalva is kétnyelvű falutáblát kap majd. A tagság végezetül mindkét elnököt újraválasztotta.

Őrdarmán Mackó István elnök számolt be. A közgyűlésen elhangzott, hogy a helyi iskolában szeretnék beindítani a magyar nyelv fakultatív oktatását. Már van egy szülői csoport, akik ezt kezdeményezni fogják. Több kulturális rendezvényt is szeretnének szervezni. A helyi középkorosztály tagjai népdalkört szeretnének létrehozni. A tagság végezetül újraválasztotta Mackó Istvánt.

Gálocson Molnár László elnök beszámolójában ismertette az alapszervezetnek a különböző eseményeken és programokban való részvételét. Színházi előadáson voltak, a helyi iskolában megemlékeztek március 15-ről. A katolikus templom felújításában is tevőlegesen részt vettek, kerítést öntöttek. A legutóbbi választáson járási képviselőként induló Boczán Péter az akkor történt eseményeket elemezte. A tisztújítás során a tagság Boczán Pétert választotta elnökké, Fekésházi Jánost pedig alelnökké. Molnár Lászlót a szervezet tiszteletbeli elnökévé választották.

Csepében Szerbák Lenke elnök beszámolt a vízumigényléssel kapcsolatos munkáról: több mint száz támogató nyilatkozatot adtak ki egy év alatt. Az iskolai oktatásban tapasztalható aggasztó jelenségek kapcsán az elnök arra kérte a jelenlévő szülőket: gyermekeiket ne ukrán, hanem magyar osztályba adják. A tisztújítás során a tagság ismét Szerbák Lenkének szavazott bizalmat. Alelnökké Marozsán Évát választották.

Guton Balogh Attila elnök számolt be. Érintve a tavaly októberi választást, szólt az elért eredményekről és a tanulságokról is. Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke beszélt az egyszerűsített honosítási eljárásról. A tagság ismét Balogh Attilának szavazott bizalmat, alelnökké Peres Tibort választották. A közgyűlésen szó esett a település legrangosabb rendezvényének számító Guti Pünkösdi Napokról is, melyet idén immár huszadik alkalommal szándékoznak megrendezni.

Eszenyben id. Gönczy Sándor elnök beszámolójában kitért a választásokra, részletesen elemezve azokat. Beszámolt az alapszervezet által elért eredményekről: felújították a sztálinizmus áldozatainak emlékművét, a községi tanáccsal közösen pedig részt vettek a falunap megszervezésében, melynek keretében felavatták a KMKSZ által adományozott két falutáblát. Id. Gönczy Sándor szólt a problémákról is, majd végezetül felkérte a tagokat, hogy immár tizennyolc éves munkája után lehetőség szerint válasszanak új és fiatal vezetőt. A tagság a kérést nem fogadta el, az alapszervezetet vezető legalkalmasabb személynek továbbra is id. Gönczy Sándort nevezték meg, akit így újraválasztottak.

Baktán Fodor Éva alapszervezeti elnök számolt be a tagságnak. A közgyűlésen jelen volt Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke, aki a választásról és annak eseményeiről számolt be, egyben válaszolt a feltett kérdésekre, melyek közül a baktai magyarokat leginkább az egyszerűsített honosítási eljárás és a lebonyolítás folyamata, valamint az oktatási-nevelési támogatás érdekelte. A tagság újraválasztotta Fodor Évát.

Mezőváriban Berki Károly elnök tartott elnöki beszámolót. Szólt a KMKSZ létrehozásának céljáról, melynek lényege: a magyarság érdekképviselete és összefogása. Említést tett az elmúlt évek eseményeiről, egyben foglalkozott a legutóbbi választás kérdésével, melynek kapcsán megemlítette: a kárpátaljai magyarság - ezen belül a mezőváriak is - válságban van, melyet igazolnak a választási eredmények. A jövőben azon kell munkálkodni - hangsúlyozta -, hogy különösen az ifjúság és a középkorosztály a megmaradásunk érdekében újra legyen büszke magyarságára. A KMKSZ járási elnökségének részéről Sin József elnök volt jelen. A tagság ismét Berki Károlynak szavazott bizalmat.

Tiszasalamonban március 12-én tartotta közgyűlését a KMKSZ helyi alapszervezete.

A tagság Palkó Katalinnak szavazott bizalmat, az alelnök Kovács István lett. A tagság döntött arról, hogy szorgalmazni fogja a település magyar nevének visszaállítását, valamint a település Lenin utcájának Csapi utcára történő névmódosítását. (A településnév visszaállítását kérő beadványt időközben már be is adták a községi tanácsra.)

Munkácson a helyi művelődési ház nagytermében Gajdos Olga elnök számolt be a tagságnak. Beszámolójában többek között kiemelte a podheringi emlékoszlop tavaly májusban történt felújítását. A KMKSZ égisze alatt működő helyi magyar könyvtárban is végeztek munkálatokat. A választásokról szólva Gajdos Olga megemlítette: az eredmények lehettek volna jobbak is, ha a kétezer fős tagságból mindenki részt vállal az eseményekben. Szó esett a támogató nyilatkozatok kiadásáról is, melyhez kapcsolódóan az elnök elmondta: nagyon fontos, hogy az emberek mindezt ne csak követeljék, hanem bizonyítsák is magyarságukat. A közgyűlésen jelen volt Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke is. A tagság ismét Gajdos Olgának szavazott bizalmat.

Tiszacsomán Rácz János elnök köszöntötte a jelenlévőket és a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének alelnökét, Heé Rolandot. Rácz János beszámolójában szólt a legutóbbi választási megmérettetésről, ahol sok magyar sajnos elbukott, s "elégtelent" szerzett a nemzetiségi vizsgán. Az elnök megemlítette, hogy az elmúlt időszakban tizenegy rendezvényt szerveztek, többek között olyan fontosabb és nagy érdeklődést kiváltó programokat, mint az anyák napi és Mikulás-napi ünnepségek, a gyereknap, az Árpád-kupa Labdarúgótorna, valamint a honfoglalási emlékünnepség. Az alapszervezet részt vett a Kárpátaljai Magyar Betlehemes Találkozón, s a legjobbak egyikeként képviselhették vidékünket a Debrecenben megrendezett XX. Nemzetközi Betlehemes Találkozón. A tagság ismét Rácz Jánost választotta elnökévé, alelnökké pedig Mészáros Erzsébetet.

Mezőgecsében Popovics Katalin elnök többek között elmondta: eredményesen vállaltak részt a mezőgecsei rendezvények megszervezésében, melyek közül a lekvárfőző fesztivál és a böllérverseny nemzetközileg is elismertnek számít. A tagság újraválasztotta Popovics Katalint.

Dercenben a közgyűlést rövid ünnepség előzte meg, melyen március 15-ét méltatta a tagság. Fodor István alapszervezeti elnök beszámolt az utóbbi évek eseményeiről, a taglétszám alakulásáról és az elvégzett munkáról. Legfontosabb eseményként kiemelte a menekülttábor elleni tiltakozást, az abban való azonnali, aktív és szervezett részvételt. Az utóbbi időben több alkalommal volt már könyvvásárló akció. A KMKSZ támogatta a településen működő Gyöngyösbokréta néptáncegyüttes tevékenységét is. A közgyűlésen jelen volt Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, aki ismertette a lényeges változásokat a támogatási eljárásokkal kapcsolatban, valamint szólt a lehetséges pályázási lehetőségekről . A tisztújítás során a tagság ismét Fodor Istvánnak szavazott bizalmat, alelnökké Lőrinc Istvánt választották.

Fornoson Horvát Bertalan elnök beszámolójában többek között megemlítette a Szülőföld Alapnál nyert pályázatot, amely által lehetővé vált a helyi iskolában a Puskás Veronika tánctanár vezette tánccsoport magyar népviselettel való ellátása. A közgyűlésen jelenlévő Gulácsy Géza válaszolt a feltett kérdésekre. A tagság az alapszervezet élére ismét Horvát Bertalant választotta.

Tekeházán Kócsi Ernő elnök tartott beszámolót, melynek megvitatása során szó esett a helyi vasárnapi iskola kérdéséről, az oktatási-nevelési támogatásról, mely utóbbi kapcsán Kócsi Ernő megemlítette, hogy a folyósítás feltételeit szigorítani fogják. A tagság egyhangúlag amellett foglalt állást, hogy az alapszervezet elnöke Kócsi Ernő maradjon. Az alelnök Lötka Diána lett. A közgyűlésen jelen volt Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke is.

Salánkon Kalanics Éva számolt be az alapszervezetnek az elmúlt három év rendezvényeiről, a támogató nyilatkozatokkal végzett munkáról, a helyi szoborpark karbantartásáról, valamint a közelmúlt legnagyobb eseményéről: a salánki országgyűlés 300. évfordulójára szervezett nagyszabású ünnepségről. Kész Margit, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára a magyar iskolák mellett szólva azt elemezte, miért fontos, hogy magyar iskolába járjanak gyermekeink. Az alapszervezet elnöke Kalanics Éva maradt.

Akliban Valkócz Tamás elnök többek között elemezte a legutóbbi választások tanulságait, valamint vázolta azt a lehetőséget, hogy a legközelebbi választás alkalmával a KMKSZ Akli, Aklihegy, Újakli, Nevetlen és Batár településeket összefogva közösen indítson járási képviselőket. Felmerült még, hogy pályázati források elnyerésével szeretnék könyv formájában megjelentetni a település "krónikása", a 90 éves Bocskor Áron által összegyűjtött, Akli községre vonatkozó adatokat. A tagság Domokos Róbertet választotta új elnökévé.

Nagybocskón Illés Éva elnök a március 15-i eseményről való emlékezéssel kezdte beszámolóját, majd a nagybocskói gyerekek verseket adtak elő. Ezt követően folytatta az elnök a beszámolót. A jelenlévők kérdéseire ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke válaszolt. A tagok a Nagybocskóról elszármazott Balogh János professzor tiszteletére szeretnének emlékjelet állítani a településen. A tagság ismét Illés Évát választotta az alapszervezet élére.

Técsőn Kékesi Sándor elnök beszámolójában elhangzott, hogy hivatalosan bejegyezték a szervezetet. Többek között vereckei kirándulást szerveztek, amelyben érintették Dolhát és Szolyvát; rajzversenyt is rendeztek a gyerekeknek, ahol mindenki ajándékot kapott. Técsőre a gyerekek és felnőttek örömére meghívták a bátyúi Cók-Mók Bábszínházat, részt vettek a tiszaújlaki Turul- és aknaszlatinai Szent István-napi ünnepségen, ott voltak a mezőgecsei böllérversenyen is. A felmerülő kérdésekre ifj. Sari József válaszolt. A tagság ismét Kékesi Sándornak szavazott bizalmat.

Visken Krüzsely Tibor alapszervezeti elnök számolt be a szervezet munkájáról. Megemlítette az óvoda ügyét, melynek kapcsán megnyugtató megoldás született azzal, hogy a gyermekintézmény jelen pillanatban a református egyház tulajdonában van. Értékelte a választásokat, amelyekről elmondta, hogy Visk elég jól szerepelt, viszont vannak tanulságok, amelyekre a jövőben feltétlenül oda kell figyelni. A vízumtámogatással kapcsolatban is merültek fel kérdések, erre - valamint a magyarigazolvány kiadásával és a kettős állampolgársággal kapcsolatos kérdésekre ifj. Sari József válaszolt. Elhangzott, hogy a taglétszám 2887 fő. A tagság ismét Krüzsely Tibornak szavazott bizalmat.

Királyházán Varga Zoltán alapszervezeti elnök tartott beszámolót, majd válaszolt a tagságot leginkább érdeklő kérdésekre. A tagság új elnököt választott Lévy Karin személyében.

Beregszászban a Rákóczi-főiskolán összegyűlt tagság előtt Horkay Sámuel elnök felelevenítette a városi alapszervezet 1997. évi újjáalakulása óta eltelt 14 év legfontosabb fordulópontjait, eredményeit.

Tisztújító közgyűlés lévén, beszámolója végén Horkay Sámuel bejelentette, hogy nem kíván újra indulni az elnöki tisztségért, mivel most látja legalkalmasabbnak az időt a generációváltásra, a fiatalításra az alapszervezet vezetésében.

Az alapító elnök munkáját megköszönve az aktuális eseményekről is szót ejtett hozzászólásában Sin József járási elnök, valamint dr. Orosz Ildikó, a főiskola és a KMPSZ elnöke, dr. Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke és Tóth István, a beregszászi magyar konzulátus főkonzulja.

A tisztújítás során a tagság elfogadta a leköszönő elnök javaslatát, és bizalmat szavazott Bocskor Lászlónak, az alapszervezet korábbi elnökségi tagjának, a KMKSZ beregszászi irodavezetőjének, Horkay Sámuelt pedig tiszteletbeli elnökké választották.

A közgyűlés után a jelenlévők megkoszorúzták Kossuth Lajos és Petőfi Sándor emléktábláját, valamint a Petőfi-szobrot.

Gáton Lőrinc Ágota elnök számolt be az eltelt ciklusról. Az alapszervezet Mikulás-napi ünnepséget szervezett, amikor is a rászoruló gyermekeknek vittek ajándékot. Az alapszervezet részt vállal a helyi temető rendben tartásában is. A közgyűlésen jelen volt Sin József, aki válaszolt a tagság kérdéseire, illetve az oktatási-nevelési támogatásról szólt. A tagság ismét Lőrinc Ágotát választotta az alapszervezet élére. Az alelnök Király Irén lett.

Fischer Zsolt