Kórustalálkozó a főiskolán

2011. március 25., 09:00 , 532. szám
A vendéglátók, a Rákóczi-főiskola énekkara

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében március 22-én megtartották a Felsőoktatási Intézmények VI. Nemzetközi Kórustalálkozóját. A rendezvény megnyitása alkalmából köszöntötték a megjelent énekkarokat, a szép számban egybegyűlt közönséget, valamint a találkozón magukat képviseltető tanintézetek vezetőit, köztük dr. Tóth Jánost, a Komáromi Selye János Egyetem rektorát, dr. Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökét, Miroszlava Kacsurt, a Munkácsi Állami Egyetem ének-zene tanszékének a vezetőjét, Prodán Máriát, a Beregszászi Egészségügyi College igazgatóját, valamint Hajduk Lászlót, Ukrajna Érdemes Művészét, az Ungvári Nemzeti Egyetem tanári kórusának a vezetőjét.

Dr. Orosz Ildikó - felidézve a közelmúltat - kifejtette: a felsőoktatási intézmény vezetősége 2003-ban döntött úgy, hogy a Nagyságos Fejedelem születésnapját megelőző héten minden esztendőben megrendezi a Rákóczi Napokat, melyek során tudományos konferenciákat, illetve művészeti kiállításokat bonyolítanak le, s a rendezvénysorozat részeként kórustalálkozókat szerveznek a különböző belföldi és határon túli egyetemek, illetve főiskolák énekkarai számára, hogy ezek révén az intézmények tanárai, diákjai jobban megismerjék egymást.

A felszólalást követően a megjelentek - Tatjana Zinkevicsnek, a Munkácsi Állami Egyetem Cimborák Népi Kórusa karvezetőjének a vezényletével - elénekelték a Gaudeamus igitur kezdetű diákhimnuszt, majd színpadra lépett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2001-ben alapított kórusa (az énekkart tanító, illetve óvodapedagógia szakos diákok alkotják), mely Ladányi Katalin karnagy vezetésével, Pál Emese főiskolai hallgató zongorakísérete mellett, egyházi és világi énekeket adott elő. A továbbiak során fellépett a Beregszászi Egészségügyi College magyar tagozatos diákjainak Kepics Andzselika kórusvezető által irányított énekkara, illetve a Munkácsi Állami Egyetem ének-zene szakos hallgatóiból álló Cimborák Népi Kórus, majd az Ungvári Nemzeti Egyetem jó hangú tanárai által alkotott Népi A Capella Férfi Énekkar szerzett kellemes perceket a közönség számára. Végül, de nem utolsó sorban pedig bemutatkozott az Egri Eszterházy Károly Főiskola Cantanti Ragazzi Férfi Kamarakórusa, melyet hat éve hoztak létre a felsőoktatási intézmény ének-zene szakos hallgatói, akik az autentikus férfikari hangzás mellett vegyeskari hangzást is képesek produkálni a speciális "falsetta" hangképzés alkalmazásával, azt az érzést keltve a hallgatóságban, mintha férfiakból és nőkből álló vegyes kórus énekelne, fellépésük során főleg reneszánsz madrigálokat adtak elő, műsorukat pedig művészeti vezetőjük, Hegyesi Hudik Margit szólóéneke is színesítette.

A fellépéseket követően a megjelent énekkarok - Ladányi Katalin vezényletével - közösen elénekelték Berkesi Sándor Cum Deo pro Patria c. művét. Dr. Orosz Ildikó záróbeszédében köszönetet mondott a találkozón résztvevő és szívvel-lélekkel éneklő kórusoknak az általuk nyújtott zenei élményért, majd emléklapokat és ajándékcsomagokat nyújtott át az énekkaroknak. Végezetül pedig állófogadás zárta le a kórustalálkozót. A rendezvényt a Szülőföld Alap támogatta.

Lajos Mihály