Az állam helyett a KMPSZ fordította le a vizsgakérdéseket

Mikor lesz valós esélyegyenlőség?

2011. május 27., 10:00 , 541. szám
Berki Károly, a KMPSZ irodavezetője

A kárpátaljai magyar iskolások idei vizsgakérdéseit a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében fordították magyarra a helyi magyar pedagógusok - az ukrán állam helyett. Úgy tűnik, a magyar diákok esélyegyenlősége ezúttal is üres deklaráció maradt.

Idén a kibocsátó osztályok vizsgáin túl az 5-8. évfolyamok tanulóinak is meg kellett mérettetniük, úgynevezett összesítő dolgozatokat írattak velük ukrán nyelvből, Ukrajna történelméből, matematikából és idegen nyelvből. A szakhatóságok az ukrán és az idegen nyelv kivételével engedélyezték a vizsgakérdések és az összesítő dolgozatok feladatsorainak lefordítását az oktatás nyelvére, azaz a kárpátaljai magyar iskolák diákjai elvben vizsgázhattak magyarul, azonban a végrehajtáskor, ahogy eddig is nemegyszer előfordult, finanszírozás hiányára hivatkozva a fordításhoz nem rendeltek eszközöket, így ezt a feladatot végül a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) volt kénytelen magára vállalni.

Mint Berki Károly, a szövetség irodavezetője lapunknak elmondta, csupán az 5-8. osztályosok felmérő dolgozataihoz matematikából osztályonként 30-30 változatot kellett lefordítani, Ukrajna történelméből pedig 38-38-at. Ezzel párhuzamosan kellett elkészítenie a pedagógusszövetségnek a korábbi évekhez hasonlóan a 9., általános iskolai kibocsátó osztály és a 11. osztályos középiskolai érettségizők vizsgakérdéseinek fordítását a már említett tárgyak mellett informatikából, biológiából, kémiából, földrajzból stb. is. Elsősorban a kötelező tárgyakra összpontosítottak a KMPSZ-nél, de számos választható vizsgatárgy anyagát is lefordították.

A KMPSZ mintegy száz pedagógus munkáját koordinálva igyekezett megbirkózni a feladattal, tudtuk meg, a munka azonban így sem mindig ment zökkenőmentesen. Például, miután az informatika- vizsga kérdései ukránul szinte az utolsó pillanatban jelentek meg, a magyar fordítás nem érhetett oda idejében minden iskolába, így sokszor a helyi pedagógusokon múlt, sikerült-e magyarra fordítaniuk a kérdéseket és a feladatokat.

Arra a kérdésünkre, hogy miért egy civil szakmai szervezet vállalja magára a fordítás elvben állami feladatát, dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke rámutatott: az anyagi gondokon túl a megyei pedagógus-továbbképző intézetnek egyszerűen nincs kapacitása a munka elvégzésére, míg a fordítások hitelesítése az intézet jogköre és feladata. Berki Károly elmondta, hogy a megyei oktatási főosztály levélben utasította a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézetet arra, hogy biztosítsa a vizsgafeladatokat az iskolák számára az oktatás nyelvén. Azonban az érdemi munka csak azután indulhatott meg, hogy a KMPSZ, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a megyei pedagógus-továbbképző intézet közötti megállapodás keretében sikerült felhatalmazást kapniuk erre. Mint Berki Károly jelezte, a választható vizsgák nagy száma miatt így is szinte lehetetlen feladat volt valamennyi kérdéssort időben lefordítani, sok esetben az iskolák önerőből igyekeztek megoldani a fordítást.

ntk