Diplomát kaptak a Rákóczi-főiskola könyvvitel és auditálás szakos diákjai

2011. július 22., 10:00 , 549. szám
A frissdiplomás könyvelők és könyvvizsgálók

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola könyvvitel és auditálás szakán végzett diákok diplomája az illetékes minisztérium hibájából nem készült el időben. Így 9 fiatalember és három hölgy a főiskola többi végzett diákjától eltérően csak július 19-én, egy kisebb, családias diplomaosztó ünnepségen vehette át okleveleit.

A diplomaosztó kezdetén egyperces néma felállással emlékeztek a jelenlévők a nemrég elhunyt Soós Kálmán rektorra, aki sokat tett többek között a könyvvitel és auditálás szak állami elismertetéséért is, és akinek az aláírása a főiskola most kiadott oklevelein szerepelt utoljára.

Orosz Ildikó, a főiskola elnöke ünnepi beszédében hosszasan sorolta az intézmény eddigi tudományos és sportsikereit, rámutatott, hogy a Rákóczi-főiskola nem csupán oktatási és tudományos intézményként, hanem egyben kulturális és szellemi központként is szolgálja a kárpátaljai magyar nemzetrészt. Elmondta továbbá, hogy egy kisebbségi intézmény helyzete mindig a többségi politikai hatalom toleranciájának, valamint az anyaország nemzetközi megítélésének, támogatásának és a két ország közötti viszonynak a függvénye. Az anyaország immár biztosított támogatásáról, de az ukrán államban helyzetünkért állandóan vívni kell csatáinkat, mert abban az esetben, ha a hatalom nem tudja befolyásolni és felügyelni teljes mértékben a kisebbségek intézményeit, igyekszik idegen erők beavatkozásaként, expanziójaként tüntetni fel azokat, minden támogatást, kezdeményezést, minden külföldi adomány hasznosulását csak abban az esetben tart pozitívnak, ha a saját pozícióit erősíti. Hatalmi pozíciójának köszönhetően számos eszköz áll rendelkezésére, hogy befolyását minél jobban érzékeltesse. Valószínűleg emlékeznek, hogy 2007-ben kísérlet történt a főiskola működési engedélyének megvonására, a diákok átvételére a kárpátaljai állami intézményekbe. A minisztérium által elrendelt soron kívüli, teljes körű és tíz évre visszamenőleg mindenre kiterjedő ellenőrzés, melybe éppen az érdekelt kárpátaljai intézmények munkatársait vonták be, de nem tudták megszüntetni az intézményt. Kisebb mértékű, de hasonló jelenség részesei vagyunk ebben az évben is, ami alattomosabb, mert sikamlósabb, és így nehéz nyílt csatában harcolni valami ellen, ami érthetetlen és sejtelmes. 2011-ben a tanítói szak harmadik, soron következő akkreditációjára, valamint a könyvvitel és auditálás szak első akkreditációjára került sor. A dokumentumcsomag beadása után nem küldtek ki vizsgálóbizottságot, leveleinkre sem kaptunk választ, így miután július 1-jén lejárt e két szakon a működési engedélyünk, a legnagyobb sajnálattal csak ma tudunk diplomát kiadni 12 végzős könyvelőnek, a következő tanévre nem hirdethetünk felvételt könyvvitel és tanítói szakokra. Amit ígérünk, és amit tehetünk, hogy nem adjuk fel, nem mondunk le, ami tőlünk telik megtesszük. Legyen ebben útmutató és iránytű Marcus Aureliusnak tulajdonított ima: „Uram, adj erőt, hogy megváltoztassam a megváltoztathatót, türelmet, hogy elviseljem a megváltoztathatatlant, bölcsességet, hogy megkülönböztessem a kettőt.”

Az esemény, ami velünk történt, felhívja a figyelmet arra, hogy sem mi, sem a kárpátaljai magyar közösség, sem az egységes magyar nemzet figyelme egy pillanatra sem lankadhat a magyar ügy megtartása érdekében. Nincs pihenés, csak közös nagy erőfeszítés és akarat tarthat meg a Kárpátok alatt, amire költőink oly sokszor felhívták a figyelmünket, csak az összefogás, az egység és a megsokszorozott erő segíthet rajtunk, mert másokra nem számíthatunk. Ez a gondolat: az összefogás inspirálta József Attilát, amikor megírta versét a számokról.

Tóth István beregszászi magyar főkonzul elmondta: „Önök egy kissé megkésve kapták meg a diplomát, de ez nem az intézményen és nem is önökön múlott, hanem a bürokrácián, amely nem túl barátságos velünk szemben. Diplomájuk ettől nem értéktelenebb természetesen, és azt kívánom, hogy pályájuk a jövőben jól alakuljon, legyen munkahelyük és boldoguljanak az életben.”

Az ünnepi beszédeket követően Orosz Ildikó, Tóth István és az államvizsga-bizottság elnöke, Mándrik Iván professzor, az Ungvári Nemzeti Egyetem tanára átadta a fiatal szakemberek diplomáit.

Végül a vendégek, a főiskolai tanács tagjai, a frissdiplomások és a szülők pezsgővel koccintottak. Pohárköszöntőjében Barkáts Jenő rektorhelyettes egy ősi indiai tanmesén keresztül próbált rávilágítani, hogy a főiskola képzése az ismeretek átadásán túl minden diáknak igyekszik segíteni, hogy megtalálják életük értelmét és a boldogulást.

Badó Zsolt