2011. augusztus 12.

2011. augusztus 12., 10:00 , 552. szám
Józan Lajos huszti református lelkipásztor

Isten műhelyében

Zsolt.139:1.v. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. 7.v. Hová menjek a te lelked elől és a te arcod elől hová fussak? 14.v. ... csodálatosak a te cselekedeteid! És jól tudja ezt a lelkem.

Bibliaolvasó kalauzunk kínálja e mai napra egyik ószövetségi igeszakaszként ezeket a szép, igei-költői sorokat, amelyből hármas szemléletben magasztalhatjuk Urunkat, mert:

1. Isten – mindentudó. Nem azt mondja a zsoltáros, hogy én ismerem az Istent, hanem hogy az Isten ismeri őt. Átlát rajtunk, nincs semmi rejtett dolog vagy titok előtte. Nagy nyugalom és bizalom forrása ez. Nemcsak testi életünket látja, hanem a lelkit is. Azért lehetséges ez, mert Ő teremtett. Mindentudósága mindenek ismerete. Az ismeret – hatalomba vétel, az abszolút ismeret – abszolút hatalomba vétel. „Mikor még nyelvemen sincs a szó , immár egészen érted azt, Uram!” „Foglyul ejt, átölel és visz, mert nem csak teremtett, megváltott is.” „Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt.”

2. Isten – mindenütt jelenvaló. „Óh, mindenütt jelenvaló, Földi szemmel nem látható...” – mondja egyik régi szép énekünk. Isten mindenütt jelenvalósága a legboldogabb tantétel. Nincs annál nagyobb öröm, mint hogy mindenütt lehet – s kell is – vele találkozni. Előle nem lehet elrejtőzködni, pedig próbálkozott a bűnbe esett első emberpár. Ugyanígy Káin is, de elő kellett vánszorogni. Viszont Krisztusban már kétezer éve megérthetjük, hogy a vele való találkozás mindig kegyelemmel jár mindenütt, mindenkor. Isten betölti a mélységeket és a magasságokat. Kell-e ennél nagyobb vigasztalás a te számodra is?

3. Isten – mindenható. A zsoltárossal mi is Isten mindentudó és mindenütt jelenvalósága szemléletében látjuk Őt mint mindenhatót. Hogy ne lenne mindentudó és mindenütt jelenvaló, ha egyszer mindenható. A hívő ember naponkta tapasztalja, hogy milyen hatással van rá az Isten. Ez a roppant világmindenség. Isten műhelye nemcsak az egyéneket formálja, hanem a társakat, közösségeket, nemzeteket, korszakokat és az egész világot. Mindenkivel célja van, veled is! Isten félmunkát nem végez. Végcélja: mindenek üdvözítése, Ő meg tudja tenni, mert mindenható.

Józan Lajos huszti református lelkipásztor