2011. szeptember 2.

2011. szeptember 2., 10:00 , 555. szám

„Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiábavalóságokat hajhász, annak szegénység jut.” (Példabeszédek 28,19)

A fenti bibliai idézetből nagyon jól látszik, hogy Isten a hétköznapokra is ad gyakorlati tanácsot.

Jézus korában léteztek nézetek, melyek a munkát istenítették, és olyanok is, melyek megalázónak tartották azt, és rabszolgákkal végeztették. Napjainkban sem egy-egy központi eszme határozza meg gondolkodásunkat, hanem mindenki tetszése szerint választhat az életünket meghatározó gondolatok közül. Vajon te hogyan gondolkodsz?

Isten azt mondja: a földet művelni kell, tehát munkára szólít fel. De van valami, ami az Isten felszólításában különleges: ígéretet fűz hozzá. Az ígéret pedig az, hogy „annak elég kenyér jut”. Az ígéret elfogadása hit kérdése: hiszem-e, hogy Isten tényleg megáldja azt a munkát, amit az Ő tetszése szerint végzek? Ne feledjük, csak azon a munkán van áldás, ami az Ő tetszése szerint való. A vasárnapi munkavégzésen, az egészségünket és családi békénket felemésztő tevékenységeken, a mások kárára történő nyerészkedésen, a hamis mérleggel mérésen, az egymás becsapása általi meggazdagodáson nincs Isten áldása.

Isten ismeri a másik embertípust is: „aki hiábavalóságokat hajhász”. Van, aki tudja, hogy hiábavaló dolog, ami után fut, és van, aki úgy gondolja, hogy nem is hiábavaló az, amit hajhász. Ki az, aki tényleg el tudja dönteni, hogy mi hiábavaló az embernek, és mi nem? Csak az Isten! Őt kell kérdezni, és Ő a Biblia lapjain keresztül válaszol nekünk.

A hiábavaló dolgok hajhászásához is társul egy ígéret: „annak szegénység jut”. Ez egy figyelmeztetés, amit jó, ha megszívlelünk. Természetesen mondhatjuk azt: az életünk nem ezt igazolja. Ez lehet igaz, de mi mindezt röpke élettapasztalatunkra hivatkozva jelentjük ki. Mennyire más az örökkévaló Isten nézőpontja, ami távolabbról, nagyobb összefüggésben láttatja a dolgokat. Az Örökkévalóságban gondolkodva mindig az Isten tanácsa az, ami jó!

Szükséges kérni is az áldást imádságainkban. Ne feledjük: nem az az áldás, hogy dolgozhatunk, hanem az eredmény. Így aratás, betakarítás idején se feledjünk el hálát adni a megtapasztalt áldásokért!

Dancs Róbert református lelkész