Mikor fizet a ZSEK a tatarozásért?

2011. november 11., 09:00 , 565. szám

„Saját költségünkön javíttattuk ki lépcsőházunk bejáratát, s az ahhoz felvezető külső lépcsőt. A lakóházunkat kezelő ZSEK vezetője megígérte, hogy a javítási költségeket beleszámítja a lakbérbe. Csakhogy kiderült, a tatarozással összefüggő fizetési csekkekhez csatolni kell az igazolást arról, hogy a cég, amelynél a munkához felhasznált alapanyagokat vásároltuk, az egységes adózás alá esik, illetve arról is, hogy vállalkozásként átesett az állami regisztráción. A cégnél viszont azt mondták nekünk, hogy magánszemélyeknek nem adnak ki ilyen dokumentumokat. Kérdésünk az volna, lehetséges, hogy mégiscsak elégségesek a fizetési csekkek ahhoz, hogy a tatarozás költségeit beszámítsák a lakbérünkbe?”

– Nem egészen világos, hogy a cég miért tagadta meg annak az igazolásnak a kiadását, amely tanúsította volna vállalkozóként történt állami regisztrációját, illetve, hogy mint ilyet az egységes adózás alá esőként is nyilvántartásba vették (igaz, hogy ez utóbbi dokumentummal nem kell feltétlenül rendelkeznie a vállalkozónak, ha másként adózik). A két szóban forgó dokumentumnak Ukrajna Törvénye A fogyasztó jogainak védelméről 4. paragrafusa 4. pontja értelmében elérhetőnek kell lennie a fogyasztók számára, s a Miniszteri Kabinet 2006. 06. 18.-i 833. számú rendelete értelmében azokat az úgynevezett fogyasztói sarokban kell elhelyezni.

Elkerülhető azonban ezeknek az okmányoknak a beszerzése, ha egyébként betartották a javítás elvégzése során követendő hivatalos procedúrát: a ZSEK képviselőinek jelenlétében jegyzőkönyvben rögzítették a lépcsőházi bejárat és a hozzá vezető lépcső hiányosságait; írásban felkérték a ZSEK-et a szükséges javítási munkák elvégzésére; a ZSEK írásban elutasította a javítást; megőriztek minden csekket és az elvégzett munkákról felvett jegyzőkönyvet, amelyek igazolják az elvégzett munkák értékét; csatolták ezek másolatát a ZSEK-nek írt kérvényhez, amelyben kezdeményezték a költségek beszámítását a lakbérbe. Amennyiben mindezek a feltételek teljesültek, a ZSEK-nek az USZSZK Lakáskódexének 176. paragrafusa értelmében nincs alapja elutasítani a javítási költségek beszámítását a lakbérbe mindenféle további dokumentumokat követelve.

hk