Teleház Tiszaújfaluban

Leginkább a fiatalok számára fontos

2011. december 16., 09:00 , 570. szám

Folytatódik a KMKSZ Teleház-programja, köszönhetően a Magyar Köztársaság kormánya által létrehozott Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának. December 8-án a program keretében teleházat avattak az ungvári járási Tiszaújfaluban. A teleházavatón a digitális világ iránt leginkább érdeklődő helyi gyerekek mellett jelen volt Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, Orosz Kálmán, a KMKSZ körzeti elnöke, id. Ferkó Béla, a KMKSZ Tiszaújfalui Alapszervezetének elnöke, a fűtött termet biztosító Stefán Zoltán helyi református lelkész, valamint a működtetést vállaló ifj. Ferkó Béla.

„A KMKSZ által létrehozott teleházak célja, hogy a sok esetben hátrányos helyzetű kárpátaljai magyar településeken olyan, mindenki számára hozzáférhető központok jöjjenek létre, melyek modern multimédia-eszközökkel vannak felszerelve: számítógéppel, nyomtatóval, fénymásolóval, faxkészülékkel, szkennerrel, telefonnal és ami a legfontosabb, interneteléréssel. Mindez lehetővé teszi a helybeliek számára, hogy bekapcsolódhassanak a világ információs hálózatába, valamint azt, hogy szükség esetén használhassák a korszerű multimédiás eszközöket. A legfontosabb célunk ugyanakkor az, hogy a felnövekvő generáció az itt látható eszközök és berendezések használatát megismerje és megszokja” – hangsúlyozta Balogh Lívia.

Orosz Kálmán a teleház kapcsán elmondta: „Ha Tiszaújfaluban okosan fogják használni, egészen biztosan előre viszi a település közügyét. Ebben az is lényeges, hogy a teleház szolgáltatásait – önköltségi áron – mindenki igénybe veheti, aminek hosszabb távon egyénileg és közösségileg rendkívül pozitív, építő jellegű hatása lehet.

Id. Ferkó Béla, a helyi KMKSZ-alapszervezet elnöke elmondta, a közigazgatásilag Tiszaásványhoz tartozó 270 lakosú kistelepülésen nincs a teleház számára alkalmas középület, így a református lelkész és a helyi presbitérium döntésének köszönhetően a református parókia épületében alakították ki a teleházat. Az alapszervezet elnöke szerint a hely ideális, hisz a parókia a helyi gyerekek legfontosabb találkozóhelye, ahol felügyelet mellett ismerkedhetnek majd a teleház eszközeivel.

A teleház működtetését ifj. Ferkó Béla matematika–informatika szakos tanár vállalta, akitől megtudtuk, hogy a 65 házból álló Tiszaújfaluban 15-en rendelkeznek internet-hozzáféréssel, de a gyerekek nagy része csak az iskolában és a teleházban találkozhat az információs technológia modern eszközeivel.

Badó Zsolt