Ha külföldön vásárolunk autót

2012. március 9., 09:00 , 582. szám

„Egy magyar állampolgár autóját szeretném megvenni. Megbeszéltük, hogy beírat engem társtulajdonosként a gépkocsi műszaki igazolványába. Milyen egyéb dokumentumokra lesz még szükségem a tranzakcióhoz? Utazhatok-e majd külföldre az így vásárolt autóval?”

– Mindenekelőtt szögezzük le, hogy amennyiben meg szeretné vásárolni az autót, nem szükséges beíratni önt a jármű műszaki igazolványába. Ukrajna Polgári Törvénykönyve 665. paragrafusa értelmében adásvételkor az áru a vásárló tulajdonába kerül, ezért célszerű volna úgy intézni az ügyletet, hogy ön a jármű egyetlen, kizárólagos tulajdonosa és birtokosa legyen, s ne a társtulajdonosa. Meglehet, a jármű beszerzése így valamivel többe kerül, ám a jövőben a tiszta jogi helyzet nagyban leegyszerűsít minden, a gépkocsival kapcsolatos ügyintézést.

Ami a konkrét kérdését illeti, az a legfontosabb, hogy ha a közlekedési eszközt korábban Ukrajna határain túl forgalomba állították, s egy másik ország illetékes szerveinél nyilvántartásba vették, úgy Ukrajna Miniszteri Kabinetjének 1388-as számú, 1998. 09. 07-i határozata 29. pontja értelmében az ukrán közlekedésrendészet (DAI) illetékes szerveihez be kell nyújtani a jármű regisztrációs vagy azoknak megfelelő okmányait, amelyekben szerepel a bejegyzés, hogy a gépkocsit törölték a nyilvántartásból abban az országban, ahol korábban forgalomba helyezték.

Továbbá ugyanezen határozat 28-as pontja értelmében a külföldről behozott gépjárművet kötelező állami nyilvántartásba venni a tulajdonos erre vonatkozó kérvénye és a vámnyilatkozat alapján. A regisztrációs kérvényt a jármű tulajdonosának személyesen kell benyújtania, mellékelve hozzá azokat az okmányokat, amelyek igazolják személyazonosságát, a szóban forgó közlekedési eszköz megszerzésének jogszerűségét, az értékére vonatkozó hivatalos becslést, valamint azt, hogy megfizette utána az adót. A külföldről ukrán vámterületre behozott jármű állami regisztrációjára az adó megfizetése nélkül csak akkor kerülhet sor, ha ezt az illetéket már korábban befizették.

Az autót tulajdonosának állandó vagy ideiglenes lakhelye szerint illetékes hatóságoknál veszik nyilvántartásba. A regisztráció határideje tíz naptári nap a vásárlásától vagy a vámkezelésétől számítva.

A törvényesen regisztrált járművön a tulajdonos szabadon közlekedhet mind az ország határain belül, mind azokon túl. Persze, a jogszabályoknak megfelelően ehhez kötelező felelősségbiztosítással is rendelkeznie kell.

hk