Ha a szomszéd állandóan elárasztja a lakást

2012. március 9., 09:00 , 582. szám

„A felső szomszéd folyton elönti a lakásunkat, méghozzá olyan rendszeresen, hogy már nem látom értelmét újra és újra kifesteni a falakat. Panaszaimra se a ZSEK, se a körzeti rendőr nem reagál. Mit tegyek?”

– Kérvényben kell tudatnia a ZSEK-kel vagy az adott lakóházat kezelő egyéb struktúrával az elöntés tényét. A lakáskezelő által ennek nyomán kiküldött eseti bizottságnak jegyzőkönyvet kell felvennie a tényállásról. Figyeljen oda, hogy a jegyzőkönyvbe bekerüljön minden kár, ami a tulajdonában esett, továbbá az is, hogy az elárasztás kinek a hibájából, milyen okból történt. Ezeket a tényeket aláírásukkal kell, hogy hitelesítsék a bizottság tagjai, illetve az érintett lakások tulajdonosai, s a lakáskezelő pecsétjének is rá kell kerülnie a dokumentumra, amelyből kapnia kell egy-egy példányt a károkozónak, a lakáskezelőnek s önnek mint károsultnak is. Amennyiben az ügy később a bíróság elé kerül, ez az okmány lesz a perdöntő a keletkezett kár megállapításában. Ebből a megfontolásból nem árt készíteni néhány fényképet is az elöntött lakásról, s a baleset előtt készült fotókkal együtt csatolni a jegyzőkönyvhöz.

Ezután a lakásgazdálkodási vállalat, vagy az illetékes építési cég szakembere jegyzőkönyvet vesz fel a lakásban keletkezett hibákról. Ennek alapján készül el az elvégzendő munkák költségvetése a munkadíjak és a felhasználandó építőanyagok árának figyelembe vételével.

Adott esetben nem árthat független szakértőkkel felbecsültetni a tulajdonban keletkezett károkat, akik erről a jogszabályi előírásoknak megfelelő jegyzőkönyvet állítanak össze. A szakértői felmérésről előre tájékoztassa szomszédait, különös tekintettel a károkozóra. Ez utóbbit célszerű tanúk jelenlétében megtenni, vagy ajánlott levélben megküldeni neki az értesítést. Ezután benyújthatja keresetét a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz, csatolva ahhoz valamennyi dokumentumot, bizonyítékot és számlát. Az okozott anyagi kár megtérítésén túl erkölcsi kártérítést is kérhet.

hk