Kitüntetések az ungvári főkonzulátoson

Nemzeti ünnepünk alkalmából

2012. március 16., 09:00 , 583. szám
Kitüntetettek az ungvári főkonzulátuson

Magyar állami kitüntetéseket vehettek át a helyi magyarság megmaradásáért folytatott közéleti tevékenységükért, a kultúra és az oktatás terén végzett áldozatos munkájukért kárpátaljai magyarok kedden az ungvári főkonzulátuson.

A Magyarország Kijevi Nagykövetsége, Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa által az 1848-as forradalom és szabadságharc 164. évfordulója alkalmából az ungvári főkonzulátus épületében rendezett ünnepi fogadáson megjelentek Kárpátalja megye vezetői, a szomszédos Lemberg és Ivano-Frankivszk megyék, az ungvári szlovák, valamint a lembergi lengyel konzulátus képviselői, a kárpátaljai magyar politikai, szakmai és civil szervezetek vezetői, továbbá a történelmi egyházak, a kultúra és a tudományosság helyi képviselői. Köszöntőjében Bayer Mihály kijevi magyar nagykövet meggyőződését fejezte ki, hogy a nemzeti ünnepünk alkalmából ezekben a napokban megrendezésre kerülő ünnepségek, események méltóak lesznek az évfordulóhoz, s reményének adott hangot, hogy annak a barátságnak, megértésnek, együttműködésnek a szellemében zajlanak, „amelyekre oly büszkék lehetünk Kárpátalján immár évszázadok óta”.

A továbbiakban Bacskai József ungvári és Tóth István beregszászi magyar főkonzulok Schmitt Pál, Magyarország köztársasági elnöke nevében állami kitüntetéseket adtak át.

Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének alapító tagja, elnöke pedagógusi munkásságáért, a Nagyszőlősi járásban a magyar oktatás és kultúra fejlesztésének érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át. „Kezdetben tanárként, iskolaigazgatóként, majd a Nagyszőlősi Járási Tanács elnökhelyetteseként, azután a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnökeként egyaránt a magyar ügyet szolgáltam – nyilatkozta lapunknak az ünnepség után Barta József. – Miután mindenki nem kaphat kitüntetést, úgy tekintek erre a mostani elismerésre, mintha azt az az erős csapat kapta volna, amely mindvégig mellettem állt munkám során, amely erőt adott hitem megőrzéséhez.”

Forgon Lászlónak, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola igazgatójának az iskola fenntartásáért, példamutató igazgatásáért, a felső-Tisza-vidéki magyar közösség támogatásáért Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta. „Ez a kitüntetés számomra kollégáim, az egész iskolai kollektíva elismerését jelenti. Támogatásuk nélkül nem részesülhettem volna ebben magas rangú kitüntetésben, ezért elsősorban nekik szeretnék köszönetet mondani érte” – jelezte Forgon László.

Kész Barnabás, a Salánki Mikes Kelemen Középiskola tanára példamutató oktatói és hagyományőrző tevékenysége elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át. „Nagy meglepetés és egyben óriási megtiszteltetés számomra ez a kitüntetés. Az első gondolatom az volt, hogy egyáltalán megérdemlem-e én ezt az elismerést, én vagyok-e rá a legméltóbb. De ha már így alakult, hálás vagyok a magyar államnak a kitüntetésért, megpróbálom meghálálni a megelőlegezett bizalmat, s igyekszem továbbra is lelkiismeretesen végezni a munkámat” – mondta el Kész Barnabás a Kárpátaljának.

Kocserha Jánosnak, Akna­szla­tina alpolgármesterének a település magyar közössége érdekképviseletéért, kulturális jelenléte megerősítéséért és összetartásáért végzett tevékenysége elismeréseként Schmitt Pál a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta. „Nagy megtiszteltetés, hogy az Aknaszlatináért, a helyi magyar közösségért végzett munkám ilyen elismerésben részesül. Továbbra is azon leszek, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek a településért és annak magyar közösségéért” – kommentálta kitüntetését Kocserha János.

Milován Jolán, a Nagyszőlősi Járási Tanács „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt frakcióvezetője részére az oktatás, a kultúra és a hagyományok ápolása érdekében végzett sokoldalú munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Magyarország köztársasági elnöke. „Amikor az 1980-as évek második felében megszerveztük Nagyszőlősön a Bartók-kört, egyikünknek sem jutott eszébe, hogy huszonegynéhány év elteltével magyar állami kitüntetésben részesülhet. De az sem változtatott volna a dolgokon, ha tudjuk, hiszen az ember nem a kitüntetésért dolgozik, bár kétségtelenül jól esik, ha elismerik a munkáját. Úgy fogom fel ezt a mostani kitüntetést, hogy az azok érdeme is, akikkel az elmúlt években együtt dolgozhattam, s amennyire tudom és bírom, ezután is igyekszem tenni a dolgom” – mondta el Milován Jolán.

Gönczy Sándornak, a KMKSZ Eszenyi Alapszervezete elnökének, a Kárpátaljai Tankönyv- és Taneszköztanács elnökének a kárpátaljai magyar anyanyelvű oktatás fennmaradása, a fiatal nemzedék magyar identitásának erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Schmitt Pál. Miután Gönczy Sándor betegsége miatt nem tudott megjelenni az eseményen, a kitüntetést fia vette át.

Horkay Sámuel, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola főiskolai tanára, a KMKSZ nagyválasztmányának tagja részére a kárpátaljai magyar kulturális és politikai jelenlét megerősítése, a beregi magyarság érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. „Szüleimtől tanultam, hogy az értelmiségi lét elsősorban felelősségvállalás kérdése. Ezért vállaltam el az elnöki tisztséget a KMKSZ beregszászi alapszervezetében a nehézségek ellenére. Úgy érzem, ez a kitüntetés elsősorban nem engem illet, hanem azt a csapatot, amelyet sikerült összehozni, amely annyi megpróbáltatáson keresztülmenve mindvégig helyt tudott állni. Az ő érdemük is, hogy a kárpátaljai magyar érdekképviselet eredményeket tudott felmutatni ebben a jobb sorsra érdemes városban. Feleségem kitartásáért is köszönettel tartozom” – fogalmazott Horkay Sámuel.

Magyarország ungvári főkonzulátusa fontosnak tekinti, hogy jó kapcsolatot ápoljon a sajtóval, a sajtó munkatársaival – közölte Szalipszki Endre konzul. Hozzátette: munkájukban kiváló támogatókra találtak a kárpátaljai magyar és ukrán újságírók körében. Folytatva a tavaly elkezdett hagyományt, az ungvári magyar főkonzulátus nevében ez alkalommal is három oklevelet adtak át. A magyar–ukrán kapcsolatok és a kárpátaljai magyarság sorsának bemutatásáért sajtódíjat vehetett át Bacskai József ungvári főkonzultól Varga Béla, a Magyar Távirati Iroda kárpátaljai tudósítója. Az ukrán újságírók közül idén Natalia Petervari, a Zakarpatszka Pravda főszerkesztője kapott sajtódíjat. A szerkesztőségek közül 2012-ben a Kárpátinfo nevében Szoboszlai István főszerkesztő vehette át az ungvári főkonzulátus sajtódíját.

hk