A szép szó ünnepe a Nagydobronyi Középiskolában

2012. március 16., 09:00 , 583. szám

Március 8-án a Nagydobronyi Középiskola volt a megyei Kazinczy szépkiejtési verseny kárpátaljai színhelye. Legfontosabb közös kincsünkkel, a közös anyanyelvünkkel való törődés jegyében itt gyűltek össze az ifjú nyelvápolók Kárpátalja magyar tannyelvű iskoláiból, s annak nevében, ki szerint az anyanyelv „a nemzeti szeretet legszorosb kapcsa, még azon népek számára is, kiknek nemzete darabokra szaggattatott, s egy testet többé nem tészen.”

Magyarországon immár több mint fél évszázados múltra tekint vissza e nemes verseny, mely az anyanyelv ápolását, megőrzését, gazdagítását hivatott szolgálni, s a nyelvi igényesség kialakítását a felnövekvő nemzedék gondolkodásában, nyelvhasználatában. Kárpátalján 22. alkalommal került sor e rendezvényre, melynek megszervezésével a KMPSZ foglalkozik, szívügyének tekintve a versenyt.

A megnyitón Kántor József iskolaigazgató és Katona-Mironova Berta, a rendezvény háziasszonya köszöntötte az egybegyűlteket, majd Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke és Szántó Edit, az Anyanyelvápolók Kárpátaljai Szövetségének elnöke tartott szívet-lelket melengető ünnepi beszédet. Ezt követően az iskola műkedvelő csoportjának verses-zenés összeállítása színesítette a programot.

Az idei megmérettetésen 17 tanuló vett részt két korcsoportban. Produkcióikat négytagú szakmai zsűri értékelte, melynek elnöke Braun Éva, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet módszerésze, tagjai pedig Hutterer Éva, a Rákóczi-főiskola tanára, Gazda Erzsébet magyartanár, a járási oktatási osztály vezetőjének nyugalmazott helyettese és Szántó Edit voltak.

A verseny három fordulója – egy szabadon választott és egy kötelező, ismeretlen szöveg szép, kifejező előadása, valamint írásbeli feladat megoldása – után a zsűri döntést hozott és eredményt hirdetett. A 7–9. osztályos korcsoportban Bonkaló Angéla, a BMG tanulója érte el a legjobb eredményt (felkészítő tanára Horkay Zsuzsanna), őt követte Béres Fruzsina a Bátyúi Középiskolából (felkészítő tanára Szántó Natália), a harmadik helyezett Úr Antónia lett a Nagydobronyi Középiskolából (felkészítő tanára Katona-Mironova Berta). A 10–11.(12.) osztályosok között Nagy Flóra Boglárka, a BMG tanulója bizonyult a legjobbnak (felkészítő tanára Barta Gabriella), második helyezett lett Szanyi Andrea a Nagydobronyi Középiskolából (felkészítő tanára Katona-Mironova Berta), harmadik helyezést ért el Horbász Veronika, a Nagydobronyi Református Líceum tanulója (felkészítő tanára Hidi Csilla), negyedik helyezett lett Balog Marianna (Nagydobronyi Református Líceum) és ötödik Tancsinec Edina (Nagyberegi Református Líceum). Az Anyanyelvápolók Kárpátaljai Szövetségének különdíját Szanyi Andrea, a Domus Hungarica Alapítványét Nagy Flóra Boglárka és Bonkaló Angéla nyerte.

A 10–11.(12.) osztályosok első öt helyezettje április 20–22-én képviseli majd Kárpátalját a győri Kárpát-medencei döntőben.

A verseny támogatóinak (a KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezete, az Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon, a Dorcas Nemzetközi Segélyszervezet) jóvoltából – kiknek ezúton szeretnénk köszönetet mondani – a versenyzők ajándékokkal térhettek haza, de ennél is értékesebb az a lelki-érzelmi feltöltődés, amit e színvonalas rendezvény nyújtott résztvevőinek.

KMB