Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók VIII. Konferenciája

2012. május 25., 10:00 , 593. szám
Dr. Kökényesi Sándor oklevelet nyújt át

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával (KMF) és a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiummal együttműködve május 19-én ismét megrendezte a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját, mely immár nyolcadik a sorban. A konferenciára 27 fiatal, 35 évnél nem idősebb, tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutató jelentkezett.

A főiskola Győr termében előbb Váradi Natália, a „Genius” Jótékonysági Alapítvány irodavezetője üdvözölte a jelenlévőket, majd Brenzovics László, az alapítvány elnöke köszöntötte a kárpátaljai tudományos élet ifjú kutatóit: „Különösen örömteli számomra az, hogy konferenciánkat immár nyolcadik alkalommal sikerül megrendeznünk, méghozzá az ifjú kutatók ilyen szépszámú részvételével. Mindez azt mutatja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű tudomány jelenleg is él, és van utánpótlása a tudományos kutatásnak.” Majd Brenzovics László megköszönte a tudományos munkák bírálatára érkezett anyaországi és kárpátaljai szaktekintélyeknek a konferencián történő részvételt: a történelem- és társadalomtudományi szekcióban köszöntötte dr. Sallai Józsefet, a Nyíregyházi Főiskola nyugalmazott docensét, Mándrik Ivánt, az Ungvári Nemzeti Egyetem professzorát, dr. Csatáry György docenst, a KMF Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének vezetőjét; a filológiai és néprajztudományi szekcióban dr. Huszti Ilonát, a KMF előadóját, dr. Beregszászi Anikót, a KMF docensét és dr. Tóth Pétert, az Ungvári Nemzeti Egyetem docensét; a matematika és természettudományi szekcióban pedig a Debreceni Egyetem képviseletében dr. Kökényesi Sándort, a fizikai tudományok doktorát, dr. Nagy Bélát, a KMF docensét, valamint dr. Szabó Marjánt, az Ungvári Nemzeti Egyetem docensét. A történelem- és társadalomtudományi szekcióba tizenhárom, a másik kettőbe pedig hét-hét fő jelentkezett.

A munka három helyiségben zajlott; kutatási témájuk ismertetésére tizenöt perc állt az előadók rendelkezésére.

A tudományos konferencia zárásaként a Győr teremben ünnepélyes oklevélátadóra került sor, melyet megelőzően a bírálóbizottságok tagjai fejtették ki véleményüket a plénummal kapcsolatban. A matematika és természettudományi szekció képviseletében Kökényesi Sándor értékelt. A fiatal kutatók előadásainak értékelése során számos szempontot vettek figyelembe: többek között a téma kidolgozottságát, az előadás módját, valamint azt, hogy az elhangzott tudományos eredmények szaklapokban publikálásra kerültek-e. A történészek nevében Csatáry György is hasonlóan nívósnak értékelte a kifejtésre került munkákat. Megosztotta a jelenlévőkkel gondolatait Sallai József is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az informálisan sok embert érintő témákkal éri meg a legjobban foglalkozni. Végezetül a filológiai és néprajztudományi szekció részéről dr. Tóth Péter, az Ungvári Nemzeti Egyetem docense tartott értékelést.

A konferencia megszervezését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

F.Zs.