Jár-e kedvezmény a háborús rokkant után?

2012. július 20., 10:00 , 601. szám

„Férjem, akit nemrég vesztettem el, háborús rokkant volt. Érdekelne, hogy milyen kompenzációra és kedvezményekre vagyok jogosult az özvegyeként, s mire jogosult hátrahagyott családja?”

– Ukrajna Törvénye a háborús veteránok státusáról, szociális védelmük garanciáiról 10. paragrafusa úgy rendelkezik, hogy a jogszabály hatálya kiterjed az elhalálozott háborús rokkantak, a harci cselekményekben részt vettek családjaira és özvegyeikre is. A szóban forgó jogszabályi paragrafus számos kedvezményt felsorol, mint például az ingyenes gyógyszerellátás vagy a lakbérkedvezmény. Ezen kívül a jogosultak kedvezményeket vehetnek igénybe a kommunális szolgáltatások terén, ingyenesen közlekedhetnek a városi és helyi érdekű tömegközlekedési eszközökön. Ugyancsak jogosultak pótszabadságra, vállalati átszervezés vagy elbocsátás esetén elsőbbséget élveznek munkahelyük megőrzése tekintetében, továbbá bizonyos adók megfizetése alól is mentesülnek. A kedvezményekről a törvény 15. paragrafusa szól részletesebben.

hk