A rendőr büntethető a tétlenségért

2012. augusztus 3., 10:00 , 603. szám

„Bejelentettük a rendőrségen, hogy megloptak bennünket, de az illetékesek különböző indokokkal igyekeztek megszabadulni tőlünk. Ilyen esetekben felelősségre vonhatók-e a belügyi dolgozók?”

– Igen, felelősségre vonhatók. Korábban már volt szó arról e rovatban, hogy az Ukrán Belügyminisztérium rendszerében az állampolgári bejelentések kezelését és a polgárok személyes fogadását szabályozó 1177. számú, 2004. 10. 10-i belügyminisztériumi rendelet alapján a rendelkezéseket megsértő hivatalos személyek polgári jogi, adminisztratív, fegyelmi vagy büntetőjogi felelősségre vonásra számíthatnak az ukrán törvényeknek megfelelően. Panasszal élni ilyen esetekben a bíróságon, illetve a panaszra okot adó belügyi dolgozók felettes szerveinél lehet.

Jó tudni, hogy amennyiben a belügyi hatóságok helyt adnak az állampolgári panasznak, az elmarasztalt tisztségviselő köteles megtéríteni az érintett polgárnak a panasszal kapcsolatos jogtalan intézkedésből keletkezett esetleges anyagi kárt, továbbá a panasz benyújtásával kapcsolatban esetlegesen felmerült kiadásait, beleértve a jövedelem kiesést is. Ilyenkor a kártérítéssel kapcsolatos vitás kérdéseket peres úton rendezik, vagyis a bíróságon.

hk